Posiedzenie naukowe PAU

W dniu 25 stycznia 2005 o godzinie 17:00 w Auli Wielkiej Polskiej Akademii Umiejętności (przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie) odbędzie się PIERWSZE otwarte posiedzenie naukowe, organizowane przez Międzywydziałową Komisję Nauk Technicznych PAU. Posiedzenie to inauguruje działalność naukową Komisji, która jest pierwszą w ciągu 132 lat istnienia PAU formalną reprezentacją Nauk Technicznych w tej szacownej Akademii. W trakcie posiedzenia wygłoszony będzie referat pt. "Automatyczne rozumienie obrazów medycznych" (autorzy: R. Tadeusiewicz i M. Ogiela). Po referacie przewidziana jest dyskusja. Zebranie ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematem lub/i obecnością nauk technicznych w PAU. Serdecznie zapraszamy!

24 stycznia 2005