Europejska czołówka

Pierwsze oceny wyróżniające dla najlepszych kierunków studiów

To prawdziwe święto dla jedenastu polskich uczelni. Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała im, pierwszy raz, oceny wyróżniające za jakość kształcenia. Najlepiej w klasyfikacji wypadła Politechnika Warszawska.

- Rozpoczęliśmy przyznawanie ocen wyróżniających dla 28 kierunków studiów, których kontrolę już przeprowadziliśmy na wszystkich uczelniach w Polsce - wyjaśnia prof. Andrzej Jamiołkowski, przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej. - Wyróżnione zostaną tylko te uczelnie, które prowadzą rzeczywiście znakomite studia na poziomie europejskim.

Do tej pory PKA zakończyła kontrolę 28 ze 105 kierunków studiów w polskich uczelniach państwowych i niepaństwowych. Komisja sprawdza m.in., kto naprawdę prowadzi zajęcia - profesor czy zastępujący go magister, czy kadra naukowa ma wystarczające kompetencje w danej dziedzinie, czy np. jest odpowiednia liczba zajęć ze wszystkich przedmiotów i jakie są warunki studiowania (dostęp do pracowników naukowych i komputerów, wyposażenie pracowni, bibliotek itp.).

PKA stosuje czterostopniową skalę - od wyróżniającej przez pozytywną i warunkową do negatywnej. Do tej pory wystawiła 576 ocen pozytywnych, 147 warunkowych i 36 negatywnych (w przypadku tej ostatniej oceny uczelnia traci prawo prowadzenia naboru lub tak oceniony kierunek jest likwidowany). Teraz PKA nagradza najlepszych, spośród tych, którzy mają oceną pozytywną. - Nie znaczy to, że w przypadku każdego kierunku studiów będą oceny wyróżniające - zastrzega prof. Jamiołkowski.

Najwięcej uczelni, bo aż trzy, otrzymały ocenę wyróżniającą na informatyce. To sygnał dla kandydatów na ten popularny kierunek: najlepsze studia z informatyki prowadzą (wymieniono w kolejności alfabetycznej) krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Poznańska i Uniwersytet Warszawski.

- W AGH informatykę stosowaną można studiować na czterech wydziałach, ale ocenę wyróżniającą otrzymała informatyka z mojego wydziału (Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki), gdzie zajmujemy się tworzeniem nowych rozwiązań informatycznych - cieszy się prof. Ryszard Tadeusiewicz, rektor AGH. - Mamy kontakty ze światowymi potentatami w dziedzinie informatyki, np. firmą SUN z Doliny Krzemowej. Ta firma bezpłatnie udostępniła nam sprzęt, byśmy mogli wprowadzać awangardowe rozwiązania.

AGH współpracuje też z CYFRONET, centrum komputerowym dla Polski południowo-wschodniej. Uczelnia szczyci się również swoją pracownią tyfloinformatyki, dzięki której na tym kierunku studiuje z powodzeniem wielu niewidomych.

Najlepiej w dotychczasowej kwalifikacji wypadła Politechnika Warszawska, która uzyskała wyróżniające noty aż na trzech kierunkach studiów.

- To dowód, że chociaż jesteśmy uczelnią masową, bo mamy ponad 32 tysiące studentów, to bardzo elitarną pod względem treści studiów - mówi Lech Czarnecki, prorektor ds. studenckich PW. - Wyróżnia nas przede wszystkim kadra naukowa, ale i studenci, którzy stawiają tej kadrze wysokie wymagania.

Uniwersytet Warszawski otrzymał dwie noty wyróżniające - na informatyce i biologii.

- Mamy na tych studiach znakomitą kadrę - mówi prof. Marek Wąsowicz, prorektor ds. spraw studenckich na UW - i co ważne, nie są to studia masowe. Przyjmujemy tylko po 130 kandydatów, tak by kadra mogła pracować z nimi prawie indywidualnie. Dodatkowo o wyróżnieniu biologii zdecydowały pewnie warunki studiowania - nowy, świetnie wyposażony budynek.

W gronie wyróżnionych nie ma dotąd żadnej uczelni niepaństwowej. Ale, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, również i one znajdą się wśród najlepszych.

Wyróżnione uczelnie I kierunki

  • inżynieria chemiczna i procesowa - Politechnika Warszawska
  • technologia chemiczna - Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska
  • budownictwo - Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska
  • informatyka - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Warszawski
  • biologia - Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski
  • oceanografia - Uniwersytet Gdański
  • weterynaria - Akademia Rolnicza we Wrocławiu
  • stomatologia - Akademia Medyczna w Warszawie, Akademia Medyczna w Poznaniu
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Akademia Muzyczna w Krakowie

22 listopada 2004
Anna Paciorek
Rzeczpospolita