Likwidacja części numerów dostępowych

Z dniem 30 maja 2003 zostaną zlikwidowane numery telefoniczne: 6322255, 6321155, 6323366 służące do nawiązywania połączeń komutowanych poprzez zwykły modem telefoniczny. Użytkownicy proszeni są o korzystanie z numerów dostępowych (30 jednocześnie realizowanych połączeń):

  • 0209453 (użytkownicy przyłączeni lokalnie poprzez centrale cyfrowe lub ISDN),
  • 0209253 (użytkownicy przyłączeni lokalnie poprzez centrale analogowe).

W sytuacji zwiększonego zainteresowania w korzystaniu z wymienionej usługi istnieje możliwość rozbudowy systemu do 60 jednocześnie realizowanych połączeń.

14 maja 2003