Boomerang z ekspertami KPK PB UE

Boomerang z ekspertami KPK PB UE

24 stycznia 2013 roku odbędzie się kolejne z cyklu interaktywnych spotkań – Boomerang – „Co nowego na Horyzoncie 2020 dla współpracy nauka – przemysł?”.

 

Gośćmi będą Anna Wiśniewska oraz Grażyna Omarska – eksperci KPK PB UE. Podczas rozmowy poruszone zostaną następujące tematy: Czym właściwie jest Horyzont 2020? Jaki jest jego budżet, cele i założenia? Jakie możliwości oferuje dla współpracy nauki z przemysłem? Czy i jak Horyzont 2020 wspiera przedsiębiorczość akademicką i mobilność naukowców? Będzie to niepowtarzalna okazja, aby zadać pytania na temat nowej perspektywy finansowej. Zapraszamy wszystkich chętnych – naukowców, przedsiębiorców, studentów, a także innych zainteresowanych składaniem i realizowaniem projektów międzynarodowych. Spotkanie odbędzie się 24 stycznia 2013 r. o godz.: 17:30 w Sali seminaryjnej Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej przy ul. Ks. Trojdena 4 w Warszawie. Będzie ono transmitowane do Krakowa, Częstochowy, Łodzi, Torunia, Gdańska i Poznania.

Informacje o imprezie

Co nowego na Horyzoncie 2020 dla współpracy nauka - przemysł? Spotkanie z Anną Wiśniewską i Grażyną Omarską
 
Termin rozpoczecia
24.01.2013 - 17:30

Organizator:

 • Absolwenci Programu TOP500 Innovators
 • Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Wykladowcy:

 • Anna Wiśniewska
 • Grażyna Omarska

Zagadnienia:

 • Podczas spotkania z ekspertami KPK PB UE odpowiemy na następujące pytania:
 • Czym właściwie jest Horyzont 2020? Jaki jest jego budżet, cele i założenia?
 • Jakie możliwości oferuje dla współpracy nauki z przemysłem? Czy i jak
 • Horyzont 2020 wspiera przedsiębiorczość akademicką i mobilność naukowców? O
 • tajnikach programu Horyzont 2020 opowiedzą ekspertki Krajowego Punktu
 • Kontaktowego Programów Badawczych UE. Zapraszamy!

Miejsce
Warszawa: Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, ul.Ks. Trojdena 4

Transmisja on-line:

 • Kraków: AGH Cyfronet Kraków, ul. Nawojki 11, sala konferencyjna 303, IIIp
 • Częstochowa: Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, sala 102
 • Łódź: Centrum Multimedialne Politechniki Łódzkiej, ul. Żeromskiego 116, budynek A-33, wejście A, II p
 • Toruń: Uniwersyteckie Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania UMK, ul. Gagarina 17
 • Gdańsk: Politechnika Gdańska, Gmach Główny, Aula PG, Narutowicza 11/12
 • Poznań: PCSS, Zygmunta Noskowskiego, 10