Czat z Prezydentem Miasta Krakowa

Czat z Prezydentem Miasta Krakowa

W dniu 11 grudnia 2012 w ACK Cyfronet AGH odbył się czat z Prezydentem Miasta Krakowa, prof. Jackiem Majchrowskim. Prezydent odpowiadał na pytania internautów przez godzinę. Pytania dotyczyły głównie spraw związanych z miastem, ale  także osoby Prezydenta Miasta.

Moderator: Zaczynamy czat. Prosimy o zadawanie pytań.

Rudy: Jak Pan uważa, czy nowa siatka połączeń jest udana?

Prezydent_Krakowa: Sądzę, że będziemy mogli na ten temat jasno powiedzieć za ok. 2 tygodni

Kasiarz: dlaczego ciągle jest problem z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie? Jest szansa że się to kiedyś zmieni?

Prezydent_Krakowa: Nie, położenie Krakowa w niecce powoduje, że zawsze będzie tutaj gorsze powietrze niż w miejscach, gdzie jest przewiew. Natomiast to, co jest możliwe staramy się robić, m.in. uruchomiony został duży program mający na celu podłączenie do sieci ciepłowniczej ok. 600 kamienic w centrum miasta,co spowoduje likwidację dotychczasowych palenisk i tak powolutku, krok po kroku eliminujemy niską emisję.

realnorik: Co z planowaną na przyszłość budową metra w Krakowie?

Prezydent_Krakowa: Na razie jesteśmy w studium analiz, więc proszę pamiętać, że koncepcja szybkiego tramwaju była alternatywą dla metra. Z wyliczeń przeprowadzonych wówczas wynikało, iż szybki tramwaj poruszający się po wydzielonym torowisku i mający pierwszeństwo przejazdu jedzie mniej więcej z podobną prędkością, co metro. Nie wyklucza to oczywiście kwestii budowy tegoż tramwaju we fragmentach tunelowych, co byłoby swego rodzaju namiastką metra. Po to, aby metro mogło zostać  uruchomione, winny zaistnieć odpowiednie potoki pasażerskie. Z dzisiejszych wyliczeń wynika, iż potoków uzasadniających istnienie metra nie ma w Krakowie. Chciałem także zwrócić uwagę na olbrzymie koszty utrzymania metra. Z tego, co pamiętam Warszawa dopłaca do każdego przejazdu ok. 9 zł. Jeżeli przełożylibyśmy to na Kraków, musimy mieć świadomość, że bieżące koszty utrzymania spowodują brak możliwości jakichkolwiek innych inwestycji.

Sebastian: Co sądzi pan o Wolnej Nowej Hucie?

Prezydent_Krakowa: Sądzę, że jest to swego rodzaju happening, który może odbić się czkawką jego twórcom.

ruda: Czy wierzy Pan, że powstanie spalarnia śmieci? Kiedy zacznie działać?

Prezydent_Krakowa: Wierzę. Wszystkie działania, jakie podejmuję, idą w kierunku jej uruchomienia. Termin umowny to 1100 dni od momentu podpisania umowy, tzn. winna być gotowa w 2015 r.

Japończyk: Ostatnio był remont wylotówki na Warszawę, za Krakowem już, w Węgrzcach.. czy doczekamy się poprawy wylotu między Krakowem a Węgrzcami?

Prezydent_Krakowa: Doczekamy.Są w tej chwili prowadzone prace związane z projektowaniem wylotu, ale chciałbym stwierdzić, ze tak naprawdę to dopiero uruchomienie całego fragmentu S7 spowoduje polepszenie sytuacji na tym wyjeździe.

ruda: Czy jest Pan zwolennikiem dofinansowania przez gminę leczenia in vitro?

Prezydent_Krakowa: Jeżeli byłyby środki, to tak. W sytuacji obecnej, gdy wszystkie samorządy mają dość silnie zaciśnięty węzeł finansowy, muszą dopłacać do zadań, które nie leżą w ich kompetencjach, jest to niemożliwe.

Jupiter: Kiedy planowany jest przebudowa ul. Mogilskiej od Ronda Mogilskiego do Al. Jana Pawła II?

Prezydent_Krakowa: Jest w wieloletnim programie finansowym i z tego, co pamiętam, powinna ruszyć w roku 2013.

ciekawe: Czemu miasto pozwala na cumowanie takich kiczowatych barek jak np. Aquarius na przeciwko Jubilata? Czy nie ma jakiegoś zarządzenia, które to zakazuje?

Prezydent_Krakowa: Miasto niestety nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia, wszystko, co znajduje się na wodzie zależy od decyzji Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Odbywałem rozmowy z jego szefami, ale bez rezultatów.

FunFan: Dlaczego w ostatnim "Bez Krawata" był Pan w krawiacie?

Prezydent_Krakowa: Bardzo przepraszam, myślałem że jest to program "Polityka Bliżej" Dopiero na miejscu przekonałem się, że jest inaczej.

piotrek: Jak Pan ocenia pierwsze tygodnie współpracy z PO?

Prezydent_Krakowa: Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że dalsza współpraca będzie układała się równie dobrze, jak do tej pory.

ŁysySięLeni: Czy to prawda że są plany zmniejszenia ilości Strażników Miejskich?

Prezydent_Krakowa: Nic o takich planach nie słyszałem.

realnorik: Czy nie sądzi pan że bilety MPK są za drogie, a mają być jeszcze droższe?

Prezydent_Krakowa: Bilety okresowe pozostały bez zmian. Proszę przeliczyć, ile kosztuje jeden przejazd na tego typu bilet, wtedy będziemy mieć świadomość, czy jest to za drogie. Miasto tzn. my wszyscy dokładamy do komunikacji miejskiej ok. 160 mln zł rocznie, albowiem wpływy z biletów nie pokrywają kosztów komunikacji miejskiej. Chciałem również dodać, że firma, która dokonuje ratingu miejskiego, Standard & Poors, w swoich uwagach napisała, że miasto powinno zwiększyć ceny biletów komunikacji miejskiej, oraz podatków od nieruchomości. Przy okazji chciałbym dodać, że ocena, jaką otrzymaliśmy od tejże firmy jest najwyższa z możliwych do uzyskania przez miasta w Polsce. I tak jest już od 5 lat. Zwrócę także uwagę, że wiele miast, które niektórzy stawiali mi zawsze za przykład, ma tą ocenę obniżoną.

darth: Jaki jest Pana największy cel w roku 2013 jeśli chodzi o życie Krakowa?

Prezydent_Krakowa: Moim największym celem jest przede wszystkim ukończenie Hali Widowiskowo-Sportowej w Czyżynach.

nutka: Czy domy kultury są potrzebne? A jeżeli tak - dlaczego Miasto systematycznie obcina dotacje?

Prezydent_Krakowa: Uważam, że domy kultury są potrzebne, natomiast bez wątpienia należy zastanowić się nad formą ich działania.

Sebastian: Mam pytanie. Dlaczego miasto nie może poszukać oszczędności u siebie tzn. magistracie tylko w kieszeni mieszkańców

Prezydent_Krakowa: Co to znaczy, szukanie oszczędności u siebie, tzn. w magistracie? Mogę Panu powiedzieć, że koszty utrzymania magistratu na 1 mieszkańca są 2 krotnie mniejsze niż np. w Warszawie. Jesteśmy miastem, w którym administracja jest jedną z najtańszych. Chciałbym także zwrócić Panu uwagę, że oczywiście można szukać oszczędności zwalniając urzędników, tylko że wtedy będziemy musieli wrócić do sytuacji, którą zastałem przychodząc do Urzędu, gdy po to, żeby załatwić dowód osobisty, prawo jazdy, czy otrzymać podobny dokument, trzeba było wstać o 5 rano po bloczek. W tej chwili wszystkie sprawy załatwiane są w zasadzie od ręki. Jesteśmy jedynym dużym miastem, w którym obsługa mieszkańców jest całodzienna. Dodać też warto, że mimo wzrostu zadań, które są na nas zrzucane przez administrację rządową, liczba urzędników w magistracie się nie zwiększa.

edyta r.: Siemacha nie jest tylko domem kultury, ale zapewnia również dzieciom opiekę pedagogiczna i psychologiczną, jakie jest Pana stanowisko w sprawie zamknięcia ośrodków na Lea i Na Górali?

Prezydent_Krakowa: Pragnę przypomnieć, że decyzja o zamknięciu tych ośrodków była decyzją Siemachy, a nie miasta.Wszystkie dzieci, które były w tych ośrodkach, znajdą swoje miejsce w ośrodkach pozostałych. Przypomnieć też chciałem, że miasto przekazało dla Stowarzyszenia Siemacha w ostatnich latach 2 olbrzymie obiekty: Centrum ComCom Zone w Nowej Hucie, i obiekt z basenem przy ul. Kurczaba w Prokocimiu..

mir: Jedna z najtańszych administracji? Czy nie boi się Pan odpływu specjalistów w sektor prywatny?

Prezydent_Krakowa: Cały czas jest ten problem po pierwszych latach euforii i przechodzeniu pracowników do sektora prywatnego nastąpiło zahamowanie tego procesu i wielu z pracowników, którzy wcześniej odeszli, wróciło do samorządu.

ruda: Jak Pan ocenia park kulturowy: sukces czy dalej mało wystarczające narzędzie do eliminowania dziadostwa w przestrzeni?

Prezydent_Krakowa: Zlikwidowaliśmy - używając Pani sformułowania - wiele dziadostwa, co nie znaczy, że nie trzeba monitorować przez cały czas centrum.

Njailu: Jak Pan odpowie na zarzuty, że Kraków przespał swoją szanse. Statystki jasno pokazują, które miasta w kraju rozwijają się najszybciej. Warszawa, Wrocław, Katowice, jeśli chodzi o Warszawę i Katowice to sprawa jest jasna ale czemu Wrocław miasto bardzo podobne do Krakowa był w stanie pogodzić turystykę i biznes a w naszym mieście tak to kuleje?

Prezydent_Krakowa: Nie wiem z czego Pan/Pani wnosi, że w naszym mieście tak to kuleje, bo ja tego nie odczuwam. W bieżącym roku przyjechało do Krakowa 9 mln turystów, czego nie zanotowało żadne inne miasto. W rankingach jesteśmy wymieniani jako lider centrum outsourcingowych (ok. 20 tys. miejsc pracy), czego, jak przeczytałem we wrocławskiej Gazecie Wyborczej, Wrocław nam zazdrości. Zarówno Warszawa, jak i Wrocław są miastami bardziej od nas zadłużonymi, przy czym Wrocław przekroczył granicę 60% zadłużenia.

Krakus: W mieście mamy kilkanaście hektarów dawnych terenów wojskowych, niezabudowanych, które można by zagospodarować na park. Dodatkowo na 10ha przy ul. Rydla znajduje się XIX-wieczny austriacki fort. Czy może Pan, Panie Prezydencie, zainicjować wspólne negocjacje z krakowskimi posłami (najlepiej PO) w Ministerstwie Obrony Narodowej, aby miasto przejęło te tereny celem utworzenia parku? Przez dekady nieruchomości te pełniły funkcje publiczne, mieszkańcy życzą sobie, aby tak pozostało.

Prezydent_Krakowa: Rozmawiałem niedawno z ministrem Siemoniakiem na temat terenów przy Młynówce. Proszę pamiętać, że tereny zajmowane przez wojsko, przeznaczone są do sprzedaży wyspecjalizowane agencje celem zapewnienia środków na obronność. Wracając do terenów Młynówki, ustaliliśmy, że dokonany zostanie ich podział, i część zostanie przekazana właśnie na park.

Kasiarz: Dlaczego zmieniono komendanta Straży Miejskiej?

Prezydent_Krakowa: Sądzę, że wizerunek, jaki miała ostatnio straż nie był najlepszy, a i zachowanie niektórych strażników także pozostawiało wiele do życzenia. W rozmowie z Panem Komendantem doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie zmiana komendanta.

Japończyk: Słyszałem że ma coś zmienić się z becikowym, ale tak dokładnie to co?

Prezydent_Krakowa: Wprowadzona została zasada, moim zdaniem bardzo sprawiedliwa, że becikowe otrzymywać będą naprawdę tego potrzebujący.

tt4: Jakie są realne szanse, rozpoczęcia budowy tramwaju wielicka-lipska w następnym roku , w końcu przyznano nam ostatnio dofinansowanie z UE?

Prezydent_Krakowa: Duże. Jest to w wieloletnim planie inwestycyjnym. Będzie to pierwsza gotowa linia tramwajowa w najbliższym czasie.

Kasiarz: Panie Prezydencie, Miasto ma sporo kamienic, które kiedyś nie były miejskie, czy istnieje ryzyko że byli właściciele je odbiorą? Jak jest z tymi które miasto miało oddać? Da się to jakoś powstrzymać, w końcu krocie wydano na remonty tych obiektów

Prezydent_Krakowa: Niestety, miasto jest zmuszone wyrokami sądowymi oddawać niektóre kamienice odnośnie których są wątpliwości co do ich właścicieli. Sytuacja wygląda mniej więcej w ten sposób, że w ramach umów indemnizacyjnych zawartych z 12 państwami, rząd polski przekazał im pieniądze na odszkodowania za mienie pozostawione w Polsce. Większość dokumentacji w tej sprawie zaginęła lub też - co osobiście podejrzewam - została z premedytacją zniszczona, i w chwili obecnej spadkobiercy właścicieli albo niewiedząc o tym, że dziadek otrzymał odszkodowanie, albo świadomie wiedząc, że dokumenty zostały zniszczone, występują o zwrot kamienicy. Z reguły w momencie, kiedy już zostanie wyremontowana. Obecnie wystąpiłem do Ministra Sikorskiego z prośbą, aby zwrócił się do tychże 12 państw o przekazanie dokumentów znajdujących się w ich archiwach.

R: Dla czego Kraków dalej nie ma planu zagospodarowania przestrzennego!!! Taki bałagan to dalej kryminogenne warunki do nadużyć ze strony urzędników wydających zgody na budowę, etc..Powoduje to również, że Kraków staje się brzydkim chaotycznym miastem!!!

Prezydent_Krakowa: W tej chwili studium zagospodarowania przestrzennego jest w końcowej fazie przygotowania i jak wszystko pójdzie dobrze, uchwalone będzie w pierwszej połowie przyszłego roku.

republikanin: Co sądzi Pan o organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 w Krakowie?

Prezydent_Krakowa: Ponieważ byłem jednym z inicjatorów, sądzę, że powinniśmy starać się o nie i powinno nam się udać.

ciekawe: Kiedy dowiemy się szczegółów na temat likwidacji szkół?

Prezydent_Krakowa: Na początku stycznia.Z wyliczeń dokonanych przez specjalistów wynika, że tak naprawdę zlikwidowanych powinno być ok. 70 szkół. Po analizie prawdopodobnie likwidacja bądź wygaszanie  dotknie ok. 20-25 placówek.

FunFan: Podobno w przyszłości euro ma być rozgrywane w wielu miastach europy, czy Kraków będzie uczestniczył w eliminacjach?

Prezydent_Krakowa: Poczekamy na oficjalne stanowisko UEFA. Do tej pory jest to tylko projekt bez zajęcia stanowiska przez władze UEFA.

kasia: Gdzie Pan spędzi Sylwestra?

Prezydent_Krakowa: Jeszcze nie wiem, najchętniej w domu, natomiast będę oczywiście na Rynku o godz. 24:00.

wiedza: Co chciałby Pan dostać pod choinkę?

Prezydent_Krakowa: Najlepszym prezentem jest ten, który jest niespodzianką.

alexx2003: Czy Miasto Kraków robi coś z drogami w Nowej Hucie

Prezydent_Krakowa:: Jest plan remontów dróg odnoszący się do całego miasta, w tym także Nowej Huty. W najbliższym czasie gruntownemu remontowi będzie poddana np. ul. Igołomska, oraz trasa Rondo Mogilskie - Plac Centralny..

Kasiarz: Dlaczego zmieniono nazwę wydziału Strategii i Rozwoju na Wydział Strategii? Czyżby Miasto straciło strategię?

Prezydent_Krakowa: Zmieniono na Wydział Rozwoju.

ciekawe: Co z hotelem Cracovia? Przestał dawno działać i jest obawa że nowy właściciel urządzi tam np. hipermarket? Czy miasto coś działa w tym temacie, rozmawia z inwestorem?

Prezydent_Krakowa: Tak, na hipermarket nie ma zgody. Na szczęście lokalizacja hipermarketu (pow. 2000 m2) musi znajdować się w planie zagospodarowania z wyraźnym zaznaczeniem, że może być tam budowany hipermarket. Tutaj takiej możliwości nie ma.

dzielnicaXVII: Czy ten kolorowy "sedes" komunikacji miejskiej, który pojawił sie na biletach będzie zastępował herb miasta na tramwajach?

Prezydent_Krakowa: Sprawa nowego logo została zainicjowana i wymyślona przez ZIKIT bez żadnych konsultacji. W najbliższym czasie herb miasta powróci i na bilety, i na pojazdy na których został zmieniony.

lol: Dlaczego uczniowie z krakowskich szkół muszą płacić za zwiedzanie muzeów w Krakowie ? Jeśli byłyby darmowe, uczniowie częściej by chodzili, a co za tym idzie mieli większą wiedzę...

Prezydent_Krakowa: Trzeba pamiętać, że nie wszystkie muzea są miejskie, do miasta należy jedynie Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, MOCAK, Muzeum Historii Fotografii, Muzeum Inżynierii Miejskiej i w połowie Muzeum Armii Krajowej. Muzea muszą mieć także wpływy, a bilety są tak naprawdę ich jedynym źródłem dochodów. Pragnę także zwrócić uwagę, że każde muzeum ma jeden dzień w tygodniu wolnego wstępu.  Nie widzę wówczas tłoku młodzieży szkolnej, która chciałaby wiedzieć więcej.

krakow32: Kiedy Miasto powróci do programu rewitalizacji ulic na Starym Mieście (zostały jeszcze m.in. ul. Sławkowska, Wiślna, Św. Anny?

Prezydent_Krakowa: W roku 2013 będą rewitalizowane Anny i Jagiellońska.

nutka: Czy planuje Pan likwidację domów kultury w Krakowie w roku 2013 ?

Prezydent_Krakowa: Nigdy nie planowałem likwidacji domów kultury. Ideą moją było lepsze zagospodarowanie pracujących tam osób. Nie tylko domy kultury mają w przyszłym roku mniejszy budżet, bo niższy budżet ma większość jednostek miejskich.

Rudy: Ile w tym roku wydano na premie świąteczne?

Prezydent_Krakowa: Do tej pory nic nie wydano.

dzielnicaXVII: Pan naprawdę wszystko to pamięta? Czy szuka Pan (albo Pana Sztab za plecami) odpowiedzi w google? Jeśli Pan pamięta - szacun, ma Pan łeb jak sklep.

Prezydent_Krakowa: Noszę kapelusz nr 62, który to rozmiar normalnie nie występuje w przyrodzie. Muszę robić na zamówienie.

Xerxes_I_Wspanialy: Co dalej z planami rozwoju/budowy sieci kolei aglomeracyjnej?

Prezydent_Krakowa: Kolej aglomeracyjna jest zadaniem Urzędu Marszałkowskiego. My natomiast zobowiązaliśmy się do budowy przystanków. W sytuacji, kiedy będzie to juz potrzebne, takie przystanki będą budowane. Być może 2 w najbliższym roku.

republikanin: Co sądzi pan o idei autonomicznej republiki Krakowa?

Prezydent_Krakowa: Idea bardzo dobra, nawiązująca do tradycji Wolnego Miasta Krakowa.

Bardzo dziękuję, zapraszam na następny czat już w przyszłym roku, a korzystając z okazji chciałbym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne - oby zbliżający się rok był dla nas wszystkich bardziej pomyślny. Dziękuję.