Czat z Prezydentem Miasta Krakowa

Czat z Prezydentem Miasta Krakowa

W dniu 20 listopada 2012 w ACK Cyfronet AGH odbył się czat z Zastępcą Prezydentem Miasta Krakowa, pabią Elżbietą Koterbą. Pani Prezydent odpowiadała na pytania internautów przez godzinę. Pytania dotyczyły głównie spraw związanych z Inwestycjami i rozwojem miasta.

Pani_Prezydent: Witam wszystkich Państwa, którzy chcieli się ze mną spotkać

jestem_tu: Miasto robi nowe studium. Na jakim jest etapie? Kiedy możemy się spodziewać uchwalenia?

Pani_Prezydent: Miasto w chwili obecnej przygotowuje zmianę obecnego studium, jest na etapie opracowywania ustaleń, robocza wersja już jest konsultowana, zakończenie prac przewidujemy na połowę 2013 roku, wtedy poddamy ten dokument do uchwalenia Radzie Miasta Krakowa.

Zielona_zabka: Czy Kraków powinien mieć metro? Jeśli tak – dlaczego? Mamy przecież nieźle rozwiniętą sieć komunikacji.

Pani_Prezydent: Metro jest nam potrzebne w tym momencie, kiedy Kraków rozwinie się tak, jak zakłada to właśnie zmieniane studium. Przewidujemy, że w 2030 roku w Krakowie będzie 1,2 mln użytkowników miasta i wzrośnie o 150 tys. ilość miejsc pracy, a to oznacza, że obecna komunikacja, rozbudowana o system tramwajowy, nie będzie wystarczająca, dlatego potrzebne nam jest metro.

jestem_tu: Po co zmieniać studium, które już mamy? Czy to w czasach kryzysu nie jest zbędny wydatek?

Pani_Prezydent: Studium mamy, ale ono nie spełnia obecnych potrzeb miasta. Jest to studium opracowane w 2003 roku, kiedy problemy, jakie miało miasto Kraków, były zgoła odmienne. Przede wszystkim Kraków zgodnie z KPZP jest miastem metropolitalnym, a więc funkcje i usługi, w jakie jest wyposażony, powinny odpowiadać temu statutowi miasta. Jest miastem, które stawia na rozwój a nie rozbudowę, czyli nie rozprzestrzenia się, a buduje się do wewnątrz, tzw. miasto w mieście, przez to chcemy żeby to miasto było tańsze w obsłudze,bo nie będzie potrzeba długich ciągów komunikacji ani infrastruktury. Wielkie projekty dla Krakowa, jak np. Kraków - Nowa Huta Przyszłości - muszą być uwzględnione we właśnie zmienionym studium, jak również rozwój komunikacji. Jeśli mówimy o finansowych sprawach, to kwoty przeznaczone na opracowanie studium, to przede wszystkim niewielkie sumy wynikające z opinii specjalistycznych, natomiast pozostałe stanowią wynagrodzenia pracowników, ponieważ są one wykonywane w ramach prac urzędników.

Zagubiona: Widziałem w gazecie makietę, przy pomocy której powstaje plan dla okolic Monte Cassino i Kapelanki. To jakaś nowatorska metoda planowania? Czemu ma służyć?

Pani_Prezydent: Ta metoda nie jest nowatorską, była już wielokrotnie stosowana w przeszłości w pracach urbanistycznych, niemniej zapomniana w obecnych latach, a dająca możliwość osobom, które nie są specjalistami, łatwego wyobrażenia sobie wizji rozwoju danego fragmentu miasta.

michałek123: Czy chciałaby Pani, aby w Krakowie powstała dzielnica wieżowców?

Pani_Prezydent: Oczywiście, że nie.

Zielona_zabka: Miasto nie rozstrzygnęło konkursu na pomnik AK. Była Pani w jury, nie podobały się Pani prace?

Pani_Prezydent: Żadna z prac nie spełniła oczekiwań jurorów w pełni, dlatego też zdecydowaliśmy, że będzie druga tura konkursu. Wybraliśmy 5 prac, które są najbliższe spełnienia właśnie tych oczekiwań i sądzę, że w następnej turze wybierzemy prace do realizacji. Mnie osobiście bardzo podobały się dwie prace. Ze zrozumiałych przyczyn nie mogę mówić, które.

Szkieletorek: Dużo mówi się o potrzebie ożywania Bulwarów. Jeśli ożywiać, to w jaki sposób? I czy rzeczywiście ożywiać trzeba?

Pani_Prezydent: Bulwary Wisły to jedna z najważniejszych przestrzeni publicznych w mieście. Miasto frontem do rzeki to jedna z idei w zmienianym studium. Nie oznacza zabudowy wzdłuż bulwarów, ale zagospodarowania w sposób rekreacyjny i wypoczynkowy zachęcający mieszkańców do użytkowania tych przestrzeni.

Anna: Rozumiem, że w Studium będą oznaczone rejony, w których dzielnice wieżowców mogą powstać. Jeśli jednak "biznes" nie zdecyduje się tam wejść, jakie inne funkcje będą mogły być realizowane na tych obszarach?

Pani_Prezydent: W studium przeznaczyliśmy rejon Płaszów - Rybitwy jako obszar o funkcji biurowo-usługowo-mieszkaniowej. Ze względu na lokalizację tego obszaru w stosunku do historycznej części miasta istnieje możliwość lokalizowania tam wysokościowców, co nie oznacza, że muszą one powstać - to jest tylko możliwość. Jeśli nie powstaną, pozostaje ta funkcja biurowo-usługowo-mieszkaniowa.

Zielona_zabka: Dużo mówiła Pani o współpracy z inwestorami, o „ściąganiu" ich do Krakowa. Co robi Pani w tym temacie i czy są już jakieś sukcesy?

Pani_Prezydent: Powstało Centrum Obsługi Inwestora z siedzibą na ulicy Brackiej, jest to miejsce w którym inwestor chcący inwestować w Krakowie otrzymuje wszelkie informacje oraz przewodnik, w jaki sposób ma postępować w urzędzie. Dla inwestorów, którzy chcą zakładać tutaj swoje firmy oferujemy również pomoc oraz nawiązujemy współpracę pomiędzy biznesem a nauką - szczególnie dotyczy to firm z zakresu usług około biznesowych.W tym zakresie jesteśmy liderem w tej części Europy.

Zielona_zabka: Planowaniu często towarzyszą protesty i konflikty. Czy i jak miasto sobie z tym radzi?

Pani_Prezydent: Rozszerzyliśmy znacznie poza wymagania ustawy konsultacje społeczne, spotykamy się z mieszkańcami już na etapie opracowywania granic planów, po opracowaniu wstępnej koncepcji rozwoju, jeszcze przed uzgodnieniami z instytucjami do tego powołanymi, tak więc plany przedstawione w ramach wyłożenia do publicznego wglądu są już skonsultowane.Efektem tego jest, iż w trakcie uchwalania przez Radę Miasta Krakowa nie występują konflikty.

marysia: Co z Parkiem Dębnickim? czy powstanie tam osiedle?

Pani_Prezydent: W pobliżu Parku Dębnickiego, będzie realizowane osiedle mieszkaniowe, które powstaje na podstawie uzyskanych warunków zabudowy.

Zielona_zabka: Co Pani sądzi o idei smart city? Czy jest jakaś ogólna strategia Krakowa w tej dziedzinie? Czy Kraków współpracuje w tej sprawie z innymi podmiotami?

Pani_Prezydent: Idea Smart City jest nieunikniona, właściwie Kraków już ją realizuje od kilku lat, chociażby przez takie projekty jak e-Urząd, Miejski System Informacji Przestrzennej, bardzo ciekawy program pilotażowy informujący o ubytkach w pasach drogowych, aplikacja mobilna dla turystów myKRK. Idea Smart City to nie tylko te projekty, ale w ogóle rozwój miasta, chociażby to, co zakładamy w nowym studium - to też jest Smart City.Będziemy tę ideę cały czas rozwijać, tym bardziej, że Unia Europejska przeznaczy na to pieniądze w perspektywie 2014-2020.

Zagubiona: Czy lubi Pani gotować i czy znajduje Pani na to czas?

Pani_Prezydent: Nie umiem gotować  i nie mam na to czasu, bo pracuję średnio 12 godzin na dobę, ale mój mąż świetnie gotuje.

Zagubiona: Za co otrzymała Pani Złoty Krzyż Zasługi od Prezydenta Polski?

Pani_Prezydent: Za zasługi w rozwoju przedsiębiorczości, czyli ten Złoty Krzyż Zasługi dotyczy mojej pracy przed podjęciem pracy w Urzędzie Miasta Krakowa.

Szkieletorek: Jak ocenia Pani nas, krakowian? Wolimy protestować czy dialogować?

Pani_Prezydent: Uważam, że protestuje stale ta sama grupa mieszkańców - ona się powtarza. Przy różnych planach mieszkańcy jednak wolą prowadzić dialog i rozmawiać.Wydaje mi się, że mieszkańcy wolą rozmawiać, protesty są już tylko w jakichś ekstremalnych sytuacjach.

jestem_tu: Miasto rozstrzygnęło jakiś czas temu konkurs „ Nowa Huta Przyszłości". Co zakłada zwycięski projekt i czy nie pozostanie wyłącznie „na papierze"?

Pani_Prezydent:  Zwycięski projekt zakłada, że wzdłuż ul. Igołomskiej zostaną rozwinięte funkcje oparte o gospodarkę wiedzy. Ponadto w tej części Krakowa zlokalizujemy tzw. Błonia 2.0, to jest projekt  obiektów związanych z kulturą, rozwój takich funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych w Przylasku Rusieckim, i eco-housing. Wszystkie te pomysły są adaptowane do zmienianego studium. Następnie zostaną opracowane studia wykonalności, które posłużą do aplikowania o środki unijne w 2014 roku.

Babaloo: Po co miasto wydaje wuzetki w miejscach gdzie jest sporządzany plan gdy ma on inne założenia niż wydawana wuzetka?

Pani_Prezydent: W trakcie, gdy jest opracowany plan, WZ są wstrzymywane na 9 miesięcy. W przypadku, gdy wnioski WZ pokrywają się z rozwiązaniami przestrzennymi, nie są wstrzymywane. Natomiast miasto nie może odmówić całkowicie wydania WZ, nawet jeśli jest opracowany plan w tym czasie.

Moderator: Ostatnie pytanie do Pani Prezydent

jestem_tu: Który obiekt użyteczności publicznej wybudowany – powiedzmy – w ostatnich dziesięciu latach w Krakowie podoba się Pani najbardziej i dlaczego?

Pani_Prezydent: Bardzo mi się  podoba Muzeum Lotnictwa, MOCAK, uważam za najlepszą architekturę powstające właśnie Centrum Kongresowe przy Rondzie Grunwaldzkim.

Pani_Prezydent: Dziękujemy za spotkanie, w związku z licznymi i ciekawymi pytaniami od Państwa już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie o którym poinformujemy niebawem. Do zobaczenia.