Spotkanie zespolu DICE

Spotkanie zespolu DICE

30 stycznia 2013 roku odbyło się kolejne środowe, pośniadaniowe spotkanie zespolu DICE pod przewodnictwem dr Mariana Bubaka. Na spotkaniu omawiano aspekty współpracy między innymi ośrodkami europejskimi.

Zespół Bierze udział w licznych krajowych i międzynarodowych (w tym finansowanych ze środków unijnych) badań i projektów interdyscyplinarnych, w których szuka synergii między nauką a przemysłem. W trakcie tych działań, stworzyliśmy między innymi GridSpace. Zainteresowania badawcze zespołu obejmują: metody, techniki i środowiska do programowania i realizacji złożonych aplikacji naukowych przy uzyciu  klastrów, sieci i infrastruktury, środowisk cloud opartych o współpracę na sieci Web dla e-Science, podejście oparte na wiedzy do obliczeń i danych, w tym rejestrów, monitorowania aplikacji i integracji  semantycznej, usług, komponentów, przepływ pracy, skład i integracja heterogenicznych Service Oriented, i inne.