Czat z władzami AGH - 15 maja 2007

Czat z władzami AGH - 15 maja 2007

Zapis czata z kierownikiem Działu Współpracy z Zagranicą AGH - mgr inż Martą Foryś.

Marta Foryś: Witam Państwa serdecznie i zapraszam do rozmowy.

falklandus: W jakich językach Pani Dział się może porozumiewać ze studentami z innych krajów? Są ludzie którzy władają jakimiś egzotycznymi językami?
Marta Foryś: Przede wszystkim w języku angielskim, rosyjskim, francuskim, a z języków egzotycznych irański (perski).

pankracy: Chciałbym się dowiedzieć w jakich i na jakich zasadach mógłbym wziąć udział w projektach międzynarodowych prowadzonych na AGH?
Marta Foryś: Proszę o sprecyzowanie pytania. Przede wszystkim, czy jest Pan pracownikiem, czy studentem AGH i w jakim projekcie chciałby Pan uczestniczyć.

pancernik: Jestem studentem IV roku informatyki. Czy istniałaby szansa załapania się na jakąś wymianę studentów?
Marta Foryś: Do 15 czerwca 2007 można się zgłaszać do kordynatorów wydziałowych programu LLP Erasmus na rok akademicki 2007/2008 na wyjazdy zagraniczne, na studia i na praktyki.

kalibabka: Interesowałoby mnie stypendium Vulcanos. Czy AGH prowadzi jeszcze współpracę z Japonnią w tej sprawie? Na jakich zasadach mógłbym się dostać na takie stypendium?
Marta Foryś: Rekrutacja na rok akdemicki 2007/2008 jest już zakończona. Następna rekrutacja przewidziana jest na początku roku 2008. Dział Współpracy z Zagranicą zajmuje się zbieraniem dokumentów aplikacyjnych na stypendium Vulcanos.

wielka_siostra: Czy na AGH jest AIESEC?
Marta Foryś: O ile mi wiadomo nie ma AIESEC. Należałoby się w tej sprawie skontaktować z Samorządem Studentów AGH.

wiesniara_i_wiesniak: Czy może Pani nam coś powiedzieć o praktykach zagranicznych dla żaków AGH?
Marta Foryś: Dotychczas praktyki zagraniczne dla studentów AGH były koordynowane przez wydziały. Od przyszłego roku akademickiego będzie możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne w ramach programu LLP Erasmus koordynowanego przez Dział Współpracy z Zagranicą.

karolus_wielgusek: Czy mozna w jakiś sposób się starać o praktyki w Niemczech? Jak to załatwić? Czy można liczyć na Pani pomoc?
Marta Foryś: W ramach programu LLP Erasmus na rok akademicki 2007/2008 cztery wydziały AGH zgłosiły praktyki studenckie w niemieckich instytucjach. Dane osób kontaktowych dostępne są w Dziale Współpracy z Zagranicą.

kamikaze: Jestem studentką zarządzania i mam pytanie. Czy na AGH są w najbliższym czasie organizowane jakieś konferencje międzynarodowe z dziedziny zarządzania i handlu?
Marta Foryś: Wykaz zbliżających się konferencji znajduje się na głównej stronie AGH. Dział Współpracy z Zagranicą nie gromadzi takich danych.

DuDi: Czy program Socrates - Erasmus cieszy się dużym zainteresowaniem studentów? Czy nawet jeśli ma się dobrą średnią i dobrze zna sie język to trzeba liczyć się z dużą "konkurencją" ?
Marta Foryś: Trudno precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko zależy od kraju, w którym odbywają się studia. Największym zainteresowaniem cieszą się uczelnie angielskojęzyczne i tu jest największa konkurencja, nie wykorzystujemy natomiast limitu miejsc w uczelniach niemieckich

Katusza: Czy Pani dział prowadzi jakieś szkolenia w zakresie pozyskania funduszy z 7. PR? Jeśli tak to jakie? A jeśli nie czy jest mi Pani w stanie wskazać odpowiednią instytucję?
Marta Foryś: Koordynacja 7 PR w AGH zajmuje się Dział Programów Międzynarodowych. Zachęcam również do korzystania z usług Regionalnego Punktu Kontaktowego 7 PR przy Politechnice Krakowskiej

pasikonik: Chciałbym zapytać jak można dostać się do pracy w Dziale Współpracy z Zagranicą? Jakie są wymagania i procedury kwalifikacyjne?
Marta Foryś: Wymagania są wysokie, ale na razie nie poszukujemy nowych współpracowników.

falklandus: Czy niepełnosprawny student z zagranicy może studiować na AGH? Jak wygląda jego pobyt tutaj (zakwaterowanie, studia, pomoc)?
Marta Foryś: Jak najbardziej może studiować. Z tego, co mi wiadomo, na AGH działa Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych. Jestem przekonana, że organizacja ta pomoże w studiowaniu niepełnosprawnemu studentowi.

pankracy: Kiedyś słyszałem o czymś takim jak Międzynarodowa Szkoła Inżynierska. Co to jest? Co trzeba zrobić żeby tam studiować?
Marta Foryś: W październiku 2006 Międzynarodowa Szkoła Inzynierska została przekształcona w Międzynarodowe Studia Inżynierskie. W związku z tym kształcenie w języku angielskim skierowane zarówno do obcokrajowców, jak i studentów z Polski przejęły poszczególne wydziały. Student chcący kształcić się w języku angielskim powinien kontaktować się z dziekanatem danego wydziału. Wykaz kierunków w języku angielskim jest dostępny w Dziale Współpracy z Zagranicą i wkrótce będzie dostępny na stronie AGH.

pasikonik: Jestem ambitną osobą i chętnie podejmę wyzwanie, jak i gdzie można dowiedzieć się o możliwości pracy u Państwa? Dział Współpracy z Zagranicą to chyba dość prestiżowa jednostka... Może jakaś praktyka? Staż?
Marta Foryś: Zapraszam do biura Działu Współpracy z Zagranicą w pawilonie C1 pokój 108.

televizor: Czy jest możliwość dzięki współpracy międzynarodowej AGH z inną uczelnią uzyskanie dyplomu tych 2 uczelni jednocześnie?
Marta Foryś: AGH podpisało umowy z kilkoma uczelniami zagranicznymi, które dają możliwość pozyskania dwóch dyplomów tak zwanego "podwójnego dyplomu" po spełnieniu warunków zapisanych w umowach szczegółowych danego wydziału. Z takiej możliwości skorzystało już kilkanaście osób, a pomógł im w tym wyjazd w ramach programu Socrates - Erasmus.

klu: Jak Pani ocenia działania rządu i ministerstwa w zakresie współpracy uczelni wyższych z UE. Czy są podejmowane jakieś nowe działania w tej materii? Sokrates już taki stary i przereklamowany ;)
Marta Foryś: Socrates jest juz nieaktualny - od roku akademickiego 2007/2008 będzie działać program LLP Erasmus na zmienionych warunkach. Natomiast nie podejmuję się oceny działań rządu i ministerstwa.

DuDi: Jak AGH wypada na tle innych uczelni w Polsce jeśli chodzi o współpracę z zagranicą? Czy jest w stanie zaoferować swoim studentom więcej niż inne uczelnie?
Marta Foryś: Według ogólnopolskich rankingów AGH jest w czołówce. Na tle uczelni polskich działalność międzynarodowa Akademii Górniczo - Hutniczej znacznie się wyróżnia zwłaszcza jeśli chodzi o uczestnictwo w programach badawczych Unii Europejskiej.

pancernik: Ilu parnterów międzynarodowych ma AGH?
Marta Foryś: Aktualnie AGH ma podpisanych okolo 120 umów generalnych z zagranicznymi uczelniami oraz około 140 w ramach programu LLP Erasmus. Umowy te dotyczą współpracy naukowej, wymiany studentów oraz pracowników.

mokry_cukierek: Jakie obecnie projekty współpracy zgranicznej dla studentów prowadzi Pani Dział? Który mogłaby Pani szczególnie polecić młodej atrakcyjnej, przyszłej pani geolog? :)
Marta Foryś: Dział Współpracy z Zagranicą nie prowadzi projektów międzynarodowych, a jedynie informuje o możliwościach stypendialnych dla studentów AGH. Zapraszam bezpośrednio do Działu Współpracy z Zagranicą na konsultacje.

emi: Co to jest kształcenie ustawiczne i jaką konkretnie współpracę nazwiązano w ramach "Port of Knowledge"
Marta Foryś: Kształcenie ustawiczne to możliwość uczenia się przez całe życie. Inicjatywa zawiązana wraz z miastem Arendal w Norwegii "Port of Knowledge", będzie miała na celu stworzenie europejskiego centrum kształcenia inżynierów, gdzie zarówno studenci, jak i wykładowcy z AGH będą mogli korzystać z doświadczeń i wiedzy norweskich profesjonalistów.

jogi: Jakie są szanse na dofinansowanie do studiów za granicą? Ile orientacyjnie trzeba mieć kasy, żeby studiować na przykład jeden semestr w Wielkiej Brytanii w ramach Erasmusa?
Marta Foryś: Średnie stypendium w ramach Erasmusa to około 260 Euro na miesiąc. Zasadą funkcjonowania Erasmusa jest dofinansowania pobytu na studiach zagranicznych, a nie pełne pokrycie kosztów pobytu. Polscy studenci dostają jedno z największych stypendiów w Europie.

kora: A na czyją rzecz działa Dzial Współpracy z Zagranicą? Studentów, czy wykładowców?
Marta Foryś: Dział Współpracy z Zagranicą współpracuje zarówno ze studentami, jak i wykładowcami.

cukierek_do_ssania: Do kogo mogę się zwrócić z prośbą o pomoc w skontaktowaniu mnie z poczytnymi magazynami naukowymi. Prowadzę badania na AGH i chciałabym opublikowac ich wyniki w międzynarodowych magazynach. Jest to możliwe?
Marta Foryś: Proszę skierować swoje kroki do Biblioteki AGH.

pasikonik: Czy Dział Współpracy z Zagranicą w AGH odniósł ostatnio jakiś sukces w działaniach międzynarodowych?
Marta Foryś: Spektakularny sukcesem na arenie międzynarodowej była współorganizowana przez Dział Współpracy z Zagranicą Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu, która odbyła się w dniu 19 kwietnia 2007 roku w AGH

slodkie_pomywaczki: Do kogo zwrócić się mogą organizację studenckie organizujące zagraniczne praktyki o dofinansowanie działania? Czy możemy liczyć na współpracę z pani działem?
Marta Foryś: Organizacje studenckie zawsze mogą liczyć na pomoc Działu Współpracy z Zagranicą :)

Moderator: To będzie ostatnie pytanie do naszego gościa

pasikonik: Jak to jest być szefem działu współpracy międzynarodowej w tak znanej uczelni? Ciężka praca?
Marta Foryś: Niewątpliwie prowadzenie Działu Współpracy z Zagranicą w tak wybitnej Uczleni, jaką jest AGH jest olbrzymim zaszczytem, a na sukcesy i dobre efekty zawsze trzeba ciężko pracować.

Marta Foryś: Dziękuje bardzo za spotkanie i za zainteresowanie pracą mojego Działu. życzę miłej współpracy międzynarodowej :)

Moderator: Zapis czata będzie dostepny na stronie www.cyfronet.pl w terminie późniejszym. Następne spotkanie (przedostatnie w tym roku akademickim) odbędzie się 23 maja 2007 roku. Gościem naszym będzie Pan Rektor Tadeusz Słomka. Serdecznie zapraszamy.


Czat prowadził - Krzysztof Ryba
Moderator - Ireneusz Hyra