Czat z władzami AGH - 29 marca 2006

Czat z władzami AGH - 29 marca 2006

Zapis czata z Prorektorem ds. Nauki prof. dr hab. inż. Kazimierzem Jeleniem

** rozpoczyna się dyskusja moderowana

prof. Kazimierz Jeleń: Witam Panstwa serdecznie i czekam na pytania.

Kaimono: Czy na naszej uczelni będą studia podyplomowe finansowane z Unii Europejskiej?
prof. Kazimierz Jeleń: Oczywiście, że będą. Na Uczelni prowadzonych jest obecnie ponad 30 studiów podyplomowych, w tym dwa już są finansowane z funduszy unijnych i niewątpliwie będziemy tę formę rozwijać.

ja: Mam jedno pytanie. Jak na maturze zdawałem tylko geografię i polski to mam jakieś szanse zdawania egzaminu na ceramikę z technologią??
prof. Kazimierz Jeleń: W tym roku rekrutacja odbywa się dla maturzystów z tej Nowej Matury tylko w oparciu o wyniki maturalne, a na uczelnie techniczne konieczne jest zdawanie matematyki. Jeśli to była matura stara, to dla tych kandydatów mogą być organizowane dodatkowe egzaminy kwalifikujące na studia.

Abdullah: Jaką dziedziną naukową się Pan zajmuje?
prof. Kazimierz Jeleń: Oczywiście - ogólnie rzecz biorąc - fizyką. Dokładniej - fizyką jądrową, a jeszcze dokładniej doświadczalną fizyką jądrową, a idąc dalej - specjalizowałem się w detekcji promieniowania jądrowego. Miałem przyjemność pracowac w zespołach przygotowujących eksperymenty z fizyki cząstek elementarnych w ośrodku DESY w Hamburgu i CERN w Genewie. Ale przede wszystkim na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej na AGH.

ja: Kiedy mogę się spodziewać tych dodatkowych egzaminów??
prof. Kazimierz Jeleń: To można znaleźć na stronach internetowych AGH pod haslem "Rekrutacja".

Kaimono: Czy będzie zmieniony system rekrutacji na uczelnie? A jeśli tak to jakie istotne zmiany zostaną wprowadzone?
prof. Kazimierz Jeleń: Jeśli to pytanie o porównanie z rekrutacją ubiegłoroczną, to zmiany są niewielkie. W tej chwili zmiany nie mogą być planowane, to wszystko jest już ustalone, albowiem mamy obowiązek przedstawienia zasad rekrutacji z odpowiednim wyprzedzeniem. Ministerstwo zobowiązuje nas do podania w maju br. warunków rekrutacji na rok akademicki 2007/2008. I jednak zasadniczych zmian nie przewidujemy, ale trzeba jednak w odpowiednim czasie zapoznać się z tymi warunkami.

jn: Upływa właśnie 20 lat od awarii w Czarnobylu. Jaka jest szansa na energetykę jądrową w Polsce?
prof. Kazimierz Jeleń: Pytanie aktualne, ale niezmiernie trudno dać jednoznaczną, precyzyjną odpowiedź. Awaria w Czarnobylu w znacznym stopniu przycyzniła się do zahamowania badań i inwestycji w energetyce jądrowej. Jednak sytuacja na rynku paliw systematycznie się pogarsza poprzez wzrost cen, a ponad to odgrywa tu także role sytuacja polityczna. Na przykład sytuacja z gazem z Rosji. W tej sytuacji coraz częściej mówi się o wykorzystaniu energii jądrowej z wykorzystaniem innych rozwiązań technologicznych niż dotychczas. Chodzi przede wszsytkim o bezpieczeństwo i ograniczenie odpadów promieniotwórczych. Pojawiają się także nowe koncepcje powiązania energetyki węglowej z jądrową. Więcej na ten temat można będzie się dowiedzieć na seminarium w dniu 7 kwietnia o godzinie 12.15 na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej przy ulicy Reymonta 19.

tadeus: Proszę mi powiedzieć jaka będzie przyszłość Międzywydziałowej Szkoły Energrtyki, czy będzie ona przemieniona w wydział. Jak tak to kiedy to będzie?
prof. Kazimierz Jeleń: W chwili tworzenia Szkoły Energetyki zakładaliśmy, że zostanie ona przekształcona w wydział i do tego w tej chwili zmierzamy. Sam proces tworzenia wydziału będzie trwał co najmniej rok.

Piotr: Ile czasu poświęca pan na przygotowanie się do zajęć ze studentami: a)wykładów b)ćwiczeń c)laborek d)wykładów monograficznych?
prof. Kazimierz Jeleń: Biorąc po uwagę mój wiek ;-) przeszedłem wszystkie te formy zajęć starannie się do nich przygotowując i poświęcałem na to rzeczywiście dużo czasu. Obecnie prowadzę tylko wykłady i to z fizyki ogólnej, co nie wymaga dużego przygotowania, a raczej tylko uzupełniania wiedzy w związku z postępem. Mogę jeszcze dodać, że zajęcia ze studentami bardzo lubię i jest to święta prawda :)

Gruba_Ryba: Czy bedzie e-nauczanie na AGH?
prof. Kazimierz Jeleń: Oczywiście. Jesteśmy akurat w budynku Cyfronetu i tutaj uruchomiona jest platforma e-learningowa o nazwie Blackboard. Rownież w AGH funkcjonuje platforma e-learningowa Moodle. Zakładamy, że część zajęć będzie prowadzona z wykorzystaniem e-learningu szczególnie dla studiów zaocznych i wieczorowych. Już w tej chwili niektóre zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem e-learningu. Na stronach e-learningowych AGH można w tej chwili znaleźć już ciekawe materiały dydaktyczne, a w najbliższym czasie będą udostępnione materiały dla kandydatów na studia.

ja: Jaką trzeba mieć ilość pumktów żeby się dostać na waszą Akademię??
prof. Kazimierz Jeleń: To są bardzo szczegółowe pytania i ponownie odsyłam do warunków rekrutacji przedstawionych na stronach internetowych, ale nie ma ustalonej z góry dolnej granicy punktowej. Zatem przyjęcie w poczet studentów następuje na podstawie listy rankingowej opartej na liczbie uzyskanych punktów.

tadeus: Proszę mi powiedzieć dlaczego stypendia naukowe są znacznie niższe niż na innych uczelniach?? Np. na AE stypendia zaczynają się od 400zł.
prof. Kazimierz Jeleń: Fundusze przeznaczone przez Ministerstwo na Uczelnie są dzielone wg zasad przyjętych dla danej uczelni. Można dać mniej stypendiów, ale wyższych, lub wiekszą liczbę stypendiów mniejszych. Zależy to od przyjęcia dolnej granicy średniej uzyskanej oceny przez studenta. Nie przypuszczam, aby nasi studenci biorąc wszystkich razem byli pokrzywdzeni w stosunku do studentów innych uczelni.

Franek_z_AR: Czy znajduje Pan czas dla siebie i rodziny?
prof. Kazimierz Jeleń: Oczywiście, bo jakby moje życie miało wyglądać, gdybym tego czasu nie znalazł? Jednak tego czasu, pelniąc funkcję obecnie rektora, a poprzednio dziekana wydziału, nie ma niestety za wiele.

KaMaSuTrA: Pytanie dyżurne: Czy lubi Pan piwo?
prof. Kazimierz Jeleń: Lubię, szczególnie po ciężkim dniu pracy w gorący, letni dzień. Nie mam ulubionego gatunku.

littleboy: Jestem już na 3 roku, a nie słyszałem o jakimkolwiek sposobie oceny wykładowców przez studentów. Czy taka ocena jest praktykowana na AGH?
prof. Kazimierz Jeleń: Tak - jest. Są przeprowadzane ankiety wśród studentów. Obowiązkowo taka ankieta musi być prszeprowadzona przy ocenie pracownika. Takie oceny, zgodnie z ustawą, muszą odbywać się raz na cztery lata, ale na wielu wydziałach ankiety studenckie są przeprowadzane o wiele częściej. Bo tylko wynik wielu ankiet może być podstawą oceny pracownika nie skażonej na przykład słabymi wynikami egzaminów w sesji u danego prowadzącego.

Piotr: Czytałem wypowiedź dziekana WFiIS, według której studenci tego wydziału, wykonują prace magisterskie, bedące częscią większych projektów badawczych. Czy w związku z tym uzyskują współaiutorstwo publikacji naukowych. Jeśli tak to w jakich czasopismach.
prof. Kazimierz Jeleń: Staramy się najlepszych studentów włączać do działalności naukowej i oczywiście uczestniczą oni także w publikacjach bądź referatach przygotowywanych na konferencje. Trudno jest jednoznacznie powiedzieć, w jakich czasopisamach, ale są to najczęściej czasopisma o zasięgu międzynarodowym. Co roku takich publikacji z udziałem studentów na wymienionym wydziale jest kilka, a z udziałem doktorantów kilkadziesiąt.

Franek_z_AR: Czy jeśliby były wcześniejsze wybory do parlamentu to pokusiłby się Pan kandydować na Posła lub Senatora jeśli jakaś partia by to panu zaproponowała? Co Pan myśli o naukowcach w polityce?
prof. Kazimierz Jeleń: Osobiście na pewno bym się nie zdecydował na kandydowanie. Natomiast udział naukowców w polityce jest wskazany, a szczególnie prawników, ekonomistów, ale nie tylko.

Violetta: Czy interesuje się pan sportem, a jeśli tak to za jakim klubem piłkarskim pan jest?
prof. Kazimierz Jeleń: Sportem interesuje się. Dawniej interesowałem się jeszcze bardziej. Lubiłem pójsc na mecz, ale teraz się boję... Mój Wydział mieści się na przeciw stadionu Wisły i mam niestety możliwość częstego obserwowania kibiców i tracę chęć pójścia na stadion. Klubem, z którym najbardziej się identyfikuję jest Cracovia.

Bambuko: Czy podoba się Panu rektorowanie? Co Pan już zrealizował ze swoich obietnic wyborczych?
prof. Kazimierz Jeleń: Do rektorowania podchodziłem bez entuzjazmu, ale skoro podjąłem się tej funkcji to staram się relaizować wspólnie przygotowany przez zespoł Rektorów program. Jednym z głównych zadań, które sobie postawiłem jest prowadzenie na Uczelni jednolitego systemu informatycznego obsługi dydaktyki po dość trudnych negocjacjach przygotowane są założenia do przetargu na taki system. Będzie on zrealizowany przed rozpoczęciem następnego roku akademickiego. Do moich obowiązków należy też organizacja badań naukowych i w tym zakresie poczyniliśmy zmiany administracyjne ułatwiające staranie się o fundusze z Unii Europejskiej. Nie wymieniam innych, mniej istotnych spraw, a większe są w realizacji. Jednym z istotnych zagadnień, którymi obecna ekipa rektorska się zajmuje jest koncentracja wysiłków finansowych na wybranych perspektywicznych kierunkach badań. Jest to dość trudne zadanie, ale podjęliśmy już określone kroki w celu jego realizacji.

Krakersik: Czy będą studia wieczorowe? Na jakich kierunkach?
prof. Kazimierz Jeleń: Orgaqnizacja studiów wieczorowych zależy od wydziałów. My bardzo zachęcamy do organizowania takich studiów, ale ja w tej chwili nie potrafię powiedzieć, na ktorych wydziałach takie studia powstaną. W moich obowiązkach jest z kolei opieka nad studiami doktoranckimi, które również będziemy intensywnie w Uczelni rozwijać.

Piotr: Czy lubi pan humanistykę, w tym historię? Jeśli tak to co pan z tego zakresu ostatnio przeczytał?
prof. Kazimierz Jeleń: Dość mało mam czasu na czytanie. Humanistykę bardzo cenię i lubię, a ostatnio przeczytałem Ryszarda Kapuścińskiego "Podroże z Herodotem". Imponował mi Herodot - autor "Dzieł", który prawie dwa tysiące lat przed nową erą podjął trud poznania otaczającego go świata i utrwalenia w formie pisanej. A teraz przeglądam, z ogromnym zainteresowaniem, wydaną ostatnio książkę profesora Henryka Pierzchały "Pomocne ręce europejczyków" mówiącą o staraniach profesorów europejskich o uwolnienie profesorów krakowskich aresztowanych w "Sonderaktion Krakau"

Mario: Co Pan uważa na temat "ściągania"? Czy ściągał Pan będąc studentem?
prof. Kazimierz Jeleń: Oczywiście, że ściąganie uważam za postępowanie niewłaściwe. Sam bardzo rzadko ściągałem, mimo że byłem na bardzo trudnym kierunku studiów. Przyznaję się do tego, ale nie jestem z tego dumny.

Helmut: Co Pan myśli o odpłatnych studiach i studentach studiujących na prywatnych uczelniach?
prof. Kazimierz Jeleń: Sprawa odpłatności za studia w uczleniach publicznych jest ciągle dyskutowana. Uważam, że częściowa odpłatność za studia mogłaby być korzystna. Świadomy wybór uczelni prywatnej oznacza decyzję o płaceniu za studia. Spotykamy się czasem z opinią, że jeśli student za studia płaci, to traktuje je poważniej. Z drugiej jednak strony czasami student opłacający studia uważa, że to wystarczy by te studia skończyć.

Mario: Czy może Pan odpowiedzieć na moje pytanie, kto zostanie nowym dziekanem MSE??
prof. Kazimierz Jeleń: Nie mogę odpwoedzieć, bo taka decyzja nie została podjęta. Natomiast w tej chwili wydziału jeszcze nie ma więc będzie powołany kierownik szkoły, a dziekan wtedy, gdy powstanie wydział.

littleboy: Przy rektoracie jest stolik z krzesłami. Czy studenci mogą z niego korzystać?
prof. Kazimierz Jeleń: Skoro nie ma zakazu, to jak najbardziej jest to możliwe. Wprawdzie dotychczas nie widziałem tam dobrowolnie siedzących studentów, bo widocznie ta atmosfera im nie sprzyja ;-)

asdf: Czy w związku z uruchomieniem międzywydziałowej szkoły inżynierii biomedycznej planuje się przyjęcie nowych pracowników?
prof. Kazimierz Jeleń: Rzeczywiście - decyzją Senatu, została uruchmiona ta szkoła, ale niestety Minister nie podpisał decyzji o uruchmonieniu kierunku Inżynieria Biomedyczna. Czekamy na ten podpis już prawie rok. Jeśli kierunek zostanie uruchomiony, to będziemy rekrutować na ten kierunek studiów już na najbliższy rok akdemicki. W dalszych planach widzimy konieczność utowrzenia Wydziału Inżynierii Biomedycznej i wtedy niewątpliwie konieczne będzie zatrudnienie tam nowych pracowników.

jacus: Co sądzi Pan o studentach po nowej maturze? Czy uważa Pan że poziom ich wiedzy jest niższy niż dotychczas?
prof. Kazimierz Jeleń: Moge wypowiedzieć się tylko na temat poziomu w zakresie przedmiotów ścisłych. Fatalną decyzją było, że matematyka nie jest przedmiotem obowiązkowym na maturze spowodowała wyraźne obniżenie ogólnego wykształcenia z matematyki. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z fizyką i chemią. Obserwujemy zdecydowanie niższy poziom wiedzy kandydatów w zakresie tych przedmiotów.

Piotr: Czy pana doktoranci publikują w czasopismach z listy filadelfijskiej. Jeśli tak to ile?
prof. Kazimierz Jeleń: Moi doktoranci, zwłaszcza dwóch ostatnich miało to szczęście, że uczestniczyli w dużych eksperymentach międzynarodowych i oczywiście wyniki ich prac były publikowane w w publikacjach z listy filadelfijskiej. Były to oczywiście publikacje zespołowe i takich publikacji było stosunkowo dużo.

Kaimono: Panie Rektorze czy po negatywnym wyniku egzaminu komisyjnego student ma prawo ubiegać się o jakąś inną możliwość i jeśli tak to w jakich okolicznościach?
prof. Kazimierz Jeleń: Student ma prawo do zdawania egzaminu w trzech terminach: podstawowym i dwóch poprawkowych. Każdy z terminów może mieć charakter komisyjny na wniosek studenta bądź egzaminatora. Niezdanie egzaminu komisyjnego oznacza niezdanie egzaminu z danego przemdiotu. W wyjątkowych sytuacjach spowodowanych chorobą lub innymi, nadzwyczajnymi przyczynami dziekan może wyrazić zgodę na powtórzenie egzaminu.

PRYMUS: Czy nie sądzi Pan Rektor że studia powinny trwać o rok dłużej tj. 6 lat?
prof. Kazimierz Jeleń: To zależy od kierunku studiów. Nie mniej jednak w tak zwanej Strategii Bolońksiej, a więc zaleceniach w zakresie kształcenia dla krajów UE wskazuje się na prowadzenie studiów właściwie trójstopniowych. Czyli: licencjackie bądź inżynierskie, jako pierwszy stopień, magisterskie, jako drugi stopień i doktorskie, jako trzeci. Dla studentów kończących studia magisterskie istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich. Przedłużanie studiów magisterskich oznacza znaczne podniesienie kosztów studiów, opoźnia wejście absolwenta na rynek pracy i rozwijania swoich możliwości zawodowych.

Moderator: To będzie ostatnie pytanie do JM Rektora

Gruba_Ryba: Czy obawiał sie Pan dziesiejszego spotkania? Czy któreś pytanie było trudne?
prof. Kazimierz Jeleń: Spotkania się nie obawiałem. Pytania dotyczyły spraw, którymi zajmujemy się na codzień i, o których na codzień dyskutujemy. Jeżeli nie na wszystkie pytania odpowiedziałem w sposób wyczerpujący, to wynika to z braku czasu, a zarazem nie wszystkie informacje na temat rekrutacji potrafię przekazać. To na pewno lepiej zrobiłby rektor ds. ksztalcenia lub pani Teresa Główka - kierowniczka Działu Nauczania, która będzie do Państwa dyspozycji za dwa tygodnie (12 kwietnia 2006).

prof. Kazimierz Jeleń: Dziękuję bardzo za postawione pytania. Nie na wszystkie miałem czas odpowiedzieć, ale mam nadzieję, że spotkamy się ponownie. Dobrej nocy.

Moderator: Zapis czata będzie dostępny na stronie www.cyfronet.pl/chat/

Moderator: Zapraszamy na czat 5 kwietnia 2006 z JM Rektorem AGH - prof. Antonim Tajdusiem

** kończy się dyskusja moderowana


Czat prowadził - Krzysztof Ryba
Moderator - Ireneusz Hyra