Zwycięzcy w przetargu na 1800 MHz

Zwycięzcy w przetargu na 1800 MHz

Pięć bloków 5 MHz w paśmie 1800 MHz dostali P4, PTC, Centertel, Polkomtel. Sferia i Emitel nie zostały wziete pod uwagę ze względów formalnych.

Pięć bloków 5 MHz w paśmie 1800 MHz dostali: P4 (1: 214 mln zł, 2: 142 mln zł,3: 142 mln zł) oraz PTC (4: 210 mln zł i 5: 242 mln zł), Centertel (6: 126 mln zł, 7: 159 mln zł), Polkomtel (8: 118 mln zł), PTC (9: 49 mln zł). Pozostałe oferty nie zostały uwzględnione ze względów formalnych.

UOKiK ocenił wpływ ofert P4 na rynek jako pozytywny, Centertela i PTC jako neutralny, a Polkomtela jako negatywny. Wszyscy zadeklarowali wybudowanie po 3200 stacji. Połowa inwestycji ma zostać dokonana na terenie gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich i miast poniżej 100 tys. mieszkańców.

Zwycięzcy mogą wystąpić o rezerwację wygranych częstotliwości w ciągu 7 dni, ale nie muszą - wtedy paczka przypada podmiotowi, którego oferta jest następna w kolejności. Przypomnijmy, że w przetrargu startował Polkomtel, PTC, Centertel, P4 oraz Sferia i Emitel.