Antoni Tajduś przewodniczącym CKSiT

Antoni Tajduś przewodniczącym CKSiT

15 lutego 2013 roku wybrano kandytaurę prof. Antoniego Tajdusia na przewodniczącym Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Profesor Antoni Tajduś, Rektor AGH w latach 2005 - 2012, będzie pełnił funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w kadencji 2013-2016.

Do zadań Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów należy między innymi opiniowanie aktów normatywnych związanych z nadawaniem stopni naukowych doktora, doktora habilitowanego oraz tytułu profesora.

Serdecznie gratulujemy!