CeBIT dla miast

CeBIT dla miast

Na targach CeBIT 2013 tradycyjnie prezentowane będą trendy i rozwiązania skierowane do sektora publicznego. Wśród nich znajdzie się smart cities, czyli koncepcja tak zwanych Inteligentnych miast.

Idea smart cities zakłada efektywne zarządzanie rozproszoną strukturą miejską. Opiera się na współistnieniu i równomiernym rozwoju sześciu płaszczyzn: smart economy (gospodarka), smart mobility (mobilność), smart environment (środowisko), smart people (ludzie), smart living (życie) i smart governance (zarządzanie). Rozwój inteligentnych miast wspiera Komisja Europejska. W 2012 r. KE uruchomiła nawet Europejskie Partnerstwo Innowacyjne dla Inteligentnych Miast i Społeczności. Inicjatywa ma skoncentrować zasoby badawcze z sektora energetycznego, transportowego i informatycznego na niewielkiej liczbie projektów pokazowych, które zostaną wdrożone w partnerstwie z miastami. W roku 2013 prezentacja nowoczesnych technologii miejskich pochłonie ze środków unijnych 365 mln euro. Polskie miasta rozwijają już koncepcję smart cities. Jeszcze w listopadzie 2011 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się konferencja Inteligentne miasto Kraków – rekomendacje dla Polski.

Opinia Dariusza Wąsa – zastępcy Prezydenta Miasta Szczecina:

Udział zachodniopomorskich firm informatycznych w CeBIT to tradycja. Od trzech lat organizowane są wspólne wyjazdy przedstawicieli klastra ICT, dzięki czemu reprezentacja zachodniopomorskiej branży IT na CeBIT z roku na rok jest coraz liczniejsza i coraz lepiej się tam czuje. Na zeszłorocznych targach Szczecin i Pomorze Zachodnie były obecne wraz z Wielkopolską, Małopolską, Dolnym Śląskiem oraz Pomorzem. Zachodniopomorskie i Szczecin miały w 2012 r. na CeBIT własne stoisko. Prezentowały się na nim regionalne firmy i instytucje IT, a Miasto Szczecin pokazało m.in. systemy służące do zarządzania zasobami informatycznymi w firmach i instytucjach – e-Auditor i eHelpDesk. Wypoczynek przy kawie można było połączyć z rozmową z przedstawicielami centrów transferu technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Akademii Morskiej, Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego i Technoparku Pomerania. Dla firm funkcjonujących w Szczecinie udział w CeBIT jest niepowtarzalną okazją spotkania się z obecnymi i potencjalnymi kontrahentami. Impreza to też możliwość zapoznania się z nowymi rozwiązaniami technologicznymi.