Szkolenie - Usługi ułatwiające obliczenia naukowe dostępne w ACK Cyfronet AGH

Szkolenie - Usługi ułatwiające obliczenia naukowe dostępne w ACK Cyfronet AGH

Data: 21 czerwca 2013.

Miejsce: ACK Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, sala 303, III piętro.

Czas szkolenia: 5 godzin, rozpoczęcie o godz. 9:00

Zgłoszenia: Na adres yeksplo (at) cyfronet.pl do 17 czerwca 2013.

Warunki: Uczestnicy powinni posiadać konto na jednej z maszyn obliczeniowych ACK Cyfronet AGH. Konta można założyć poprzez Portal PL-Grid. Do przeprowadzenia części ćwiczeń niezbędny będzie certyfikat gridowy.

Zakres szkolenia:

  • Krótkie omówienie usług dostępnych w Infrastrukturze PL-Grid
  • Platforma GridSpace – środowisko do tworzenia eksperymentów in silico
    • Prezentacja możliwości
    • Sesja ćwiczeniowa
  • Webportal InSilicoLab – środowisko ułatwiające zarządzanie obliczeniami chemicznymi
  • Gridowe oprogramowanie pośredniczące Infrastruktury PL-Grid