Świętujemy 40 lat

Świętujemy 40 lat

40 lecie CYFRONETU - 25 listopada 2013 roku: sesja naukowa, koncert i jubileuszowy tort

40 lat temu Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołał Środowiskowe Centrum Obliczeniowe CYFRONET w Krakowie. W Zarządzeniu Ministra nr 28/Org/73, powołującym CYFRONET, zapisano: „Do zadań Centrum należy: 1). wykonywanie obliczeń numerycznych (...), 2). współdziałanie w pracach naukowo-badawczych (...), 3). prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie wykorzystania elektronicznej techniki obliczeniowej (...)". Te zadania określone 40 lat temu pozostają wciąż aktualne ... !

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH świętowanie rozpoczęło od porannej mszy świętej dla pracowników, w Katedrze Wawelskiej, odprawianej przez JE ks. biskupa Damiana Muskusa. O godz. 10.00 w Auli Głównej AGH rozpoczęła się sesja naukowa: można było wysłuchać referatów o zasobach informatycznych Centrum oraz o pracach naukowych prowadzonych w CYFRONECIE. W programie dnia otwartego znalazły się także prezentacje o najnowszych kierunkach rozwoju architektur komputerowych. W części oficjalnej tej części obchodów okolicznościowe adresy wygłosili obecni Rektorzy największych krakowskich uczelni: AGH, UJ i PK. Sesję zamknęły referaty laureatów kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską, zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe CYFRONETU.

Na zakończenie świętowania odbył się Jubileuszowy Koncert muzyki klasycznej, złożony z krótkich etiud. W trakcie koncertu, miała miejsce część oficjalna, w której przedstawiono historię CYFRONETU. Pracowników Centrum z najdłuższym stażem pracy oraz szczególnie zasłużonych uhonorowano Medalami 40-lecia Cyfronetu. Po wspólnym zdjęciu wszyscy zgromadzili się przy Jubileuszowym Torcie ...