Seminarium - Abaqus

Seminarium - Abaqus

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez ACK CYFRONET AGH, BUDSOFT i Dassault Systemes seminarium dotyczące głównych produktów SIMULII: Abaqus, Isight, Tosca, fe-safe.

Data: 27 marca 2014, 9:00

Temat: SIMULIA - Abaqus, Isight, Tosca, fe-safe. Nowe narzędzia - nowe możliwości.

Miejsce: ACK Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, sala 303, III piętro.

Czas szkolenia: 6 godzin

Zgłoszenia: Na adres szkolenia (at) cyfronet.pl do 24 marca 2014.

Warunki: Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację

Agenda seminarium:

  • 9:00 - 9:05 Otwarcie
  • 9:05 - 9:30 BUDSOFT & SIMULIA Update
  • 9:30 - 10:15 Abaqus
  • 10:15 - 11:00 Isight
  • 11:00 - 11:30 Przerwa
  • 11:30 - 12:15 Tosca
  • 12:15 - 13:00 fe-safe
  • 13:00 - 14:00 Lunch
  • 14:00 - 15:00 Warsztaty - Abaqus & Isight - kalibracja zaawansowanych modeli materiałów

Dodatkowy opis:

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez ACK CYFRONET AGH, BUDSOFT
i Dassault Systemes seminarium dotyczące głównych produktów SIMULII:
Abaqus, Isight, Tosca, fe-safe.

Podczas cyklu czterech prezentacji przedstawione zostaną
najnowsze wersje ww programów oraz możliwości ich współdziałania
w procesie projektowanie i analiz.

Podczas wykładu na temat najnowszej wersji systemu Abaqus omówione będą
zagadnienia dotyczące m.in. implementacji metody elementów
dyskretnych(DEM) w Abaqus/Explicit, nowego modelu materiału
nieliniowo-lepkosprężystego do modelowania szerokiej gamy polimerów
(gum, tworzyw sztucznych, termoplastów, etc), sprzęgania analiz
termicznych, elektrycznych i naprężeniowych za pomocą co-simulation
engine, analiz przepływowych stanu ustalonego (steady-state) w Abaqus/CFD.

Isight jest platformą dostarczającą inżynierom kompletu narzędzi do
integracji i automatyzacji procesu projektowania. Pozwala on również na
wykorzystanie efektywnych technik rozpoznawania przestrzeni rozwiązań,
takich jak: planowanie eksperymentu (Design Of Experiment), optymalizacja,
tworzenie modelu zastępczego, czy analiza niezawodności (Design for Six
Sigma). Ponadto pozwala na łatwe definiowanie i rozwiązywanie zadań
inżynierii odwrotnej, np. kalibracji zaawansowanych modeli materiałowych,
co będzie tematem planowych podczas seminarium warsztatów.

Tosca jest programem do optymalizacji topologicznej bazującym na
najlepszych w swojej klasie technikach obliczeniowych pozwalających na
optymalizacje zadań nieliniowych. Podczas prezentacji
omówione zostanie zastosowanie Tosca, jako kluczowego elementu
nowoczesnego procesu projektowego oraz jego integracji z innymi
narzędziami SIMULII.

Ostatni wykład poświęcony zostanie programowi fe-safe jednemu z
najlepszych na rynku programu do obliczeń zmęczeniowych bazujących na
wynikach z MES. Program fe-safe umożliwia wykonywanie obliczeń
zmęczeniowych jako rutynowego etapu procesu projektowania.
Umożliwia obliczenia zmęczeniowe nie tylko dla komponentów stalowych,
ale również kompozytowych (laminaty) i elastomerów (gumy i polimery).