Zagłosuj na projekt

Zagłosuj na projekt

Jeszcze tylko do 29 kwietnia 2014 roku można głosować na nasz projekt: Budowa Centrum Komputerowego AGH, który został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej. Zachęcamy do głosowania

Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury komputerów dużej mocy obliczeniowej ACK CYFRONET AGH, która służy nauce i badaniom - zarówno w regionie, jak i w całej Polsce. W nowym budynku, o łącznej powierzchni użytkowej ponad 1600 m2, znajdą się hale komputerowe oraz pomieszczenia techniczne umożliwiające eksploatację zaawansowanych urządzeń. Hala Maszyn wyposażona będzie także w infrastrukturę towarzyszącą: m.in. klimatyzację precyzyjną, urządzenia podtrzymujące zasilanie, stacje transformatorową oraz agregaty prądotwórcze. Jego efektami natomiast: rozwój nauki, tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnych technologii, zwiększenie konkurencyjności Akademii i podniesienie jakości kształcenia .Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH powstało w 1973 roku i jest jednym z największych centrów komputerowych i sieciowych w Polsce. Usługi obliczeniowe świadczone są na potrzeby całego środowiska naukowego (m.in. w takich dziedzinach jak energetyka, chemia, medycyna czy fizyka). „Zeus", największy superkomputer znajdujący się w CYFRONECIE, w ostatnim prestiżowym zestawieniu Top 500 Supercomputers (najpotężniejszych komputerów świata) znalazł się na 106 miejscu, pozostając najwydajniejszym tego typu urządzeniem w Polsce. Projekt zakładał budowę nowego obiektu kubaturowego na realizację zadań własnych ACK Cyfronet AGH, a w szczególności udostępniania mocy obliczeniowej. Powstałe hale umożliwią umieszczenie w nich nowych serwerów, komputerów dużej mocy obliczeniowej, macierzy dyskowych archiwizujących dane. Zasoby te będą udostępniane nieodpłatnie pracownikom instytucji naukowych. W ramach zakończonego w 2012 roku projektu „Budowa Centrum Komputerowego (Informatyki) AGH - budynek dydaktyczny Wydziału EAIiE AGH w Krakowie” AGH zyskało zaplecze dydaktyczne o unikatowej w skali światowej koncentracji najnowszych technologii. Dzięki takim udogodnieniom jak multimedialne sale wykładowo-konferencyjne oraz 15 specjalistycznych laboratoriów dydaktycznych, Centrum Informatyki o łącznej powierzchni 7250 m2 zapewnia właściwe warunki kształcenia coraz większej liczbie studentów, stwarza możliwości do zapoznania się z najnowszymi trendami w technologiach IT, oraz umożliwia realizację innowacyjnych projektów, takich jak „Małopolska Chmura Edukacyjna”, których celem jest rozwój województwa małopolskiego poprzez podnoszenie poziomu i jakości kształcenia oraz rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Głos mozna oddać na stronie internetowej:

http://www.10latwue.tvp.pl/wojewodztwo/malopolskie/