CGW Workshop 2015 już za nami

CGW Workshop 2015 już za nami

CGW Workshop jest uznaną, międzynarodową konferencją, gromadzącą corocznie ponad 100 uczestników. Do tego grona należą zarówno wybitni informatycy jak i naukowcy różnych dziedzin, zajmujący się tworzeniem, rozwojem i wykorzystaniem technologii gridowych, chmurowych, jak też wykorzystujących tradycyjne komputery dużej mocy w obliczeniach wielkiej skali.

Tematyka CGW Workshop 2015 obejmowała następujące zagadnienia:

  • wirtualne laboratoria i środowiska do rozwiązywania problemów,
  • systemy gridowe, obliczenia w chmurze i HPC,
  • organizacje wirtualne i sprawy bezpieczeństwa,
  • zarządzanie zasobami i planowanie,
  • gromadzenie i zarządzanie dużą ilością danych,
  • monitorowanie i zarządzanie informacją,
  • aspekty inżynierii oprogramowania,
  • związki nauki z gospodarką i społeczeństwem,
  • zagadnienia rozwoju narzędzi e-Nauki.