Konferencja DI4R 2016 [PHOTO]

Konferencja DI4R 2016 [PHOTO]

W dniach 28-30 września 2016 w Krakowie, na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej, odbędzie się konferencja Digital Infrastructures for Research (DI4R 2016). Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Konferencja DI4R 2016 jest organizowana przez ACK Cyfronet AGH we współpracy z następującymi konsorcjami i organizacjami: EGI, EUDAT, GÉANT, OpenAIRE i RDA Europe.

Komitet Programowy DI4R 2016 zaprasza naukowców, badaczy oraz dostawców usług i infrastruktury IT, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego, do uczestnictwa w konferencji. Będzie to doskonała okazja, aby podzielić się swoimi spostrzeżeniami, obawami, potrzebami i wizjami dotyczącymi przyszłości infrastruktur cyfrowych.

Celem konferencji jest zgromadzenie osób reprezentujących różne dyscypliny naukowe i różne rodzaje infrastruktur IT i umożliwienie im opracowania wspólnej wizji oraz sposobów rozwiązania problemów, które stoją na drodze rozwoju infrastruktur cyfrowych.

Więcej informacji na stronie konferencji ...