Poszukujemy pracowników Działu Technicznego

Poszukujemy pracowników Działu Technicznego
 1. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH poszukuje kandydatów na stanowiska pracowników Działu Technicznego.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. wykształcenie zawodowe lub średnie w jednym z wymienionych kierunków: elektryka, elektro-energetyka lub pokrewnym,
 2. świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji min. do 15 kV,
 3. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych, takich jak rozdzielnice nn, tablice zasilające, instalacje oświetlenia wewnętrznego lub zewnętrznego, urządzenia podtrzymania zasilania, agregaty prądotwórcze,
 4. znajomość zagadnień związanych z pracami ruchowymi i konserwacyjnymi,
 5. samodzielność, odpowiedzialność,
 6. komunikatywność,
 7. chęć nabywania nowej wiedzy i doświadczeń zawodowych,
 8. wysoka kultura osobista.

Dodatkowym atutem będzie:

 1. doświadczenie z eksploatacją systemów elektroenergetycznych powyżej 15 kV takich jak stacje transformatorowe, rozdzielnice SN itp.,
 2. doświadczenie w pracy z automatyką sterującą układami elektroenergetyki,
 3. doświadczenie w pracy z systemami klimatyzacji technologicznej precyzyjnej,
 4. posiadanie prawa jazdy kat. B.,
 5. uprawnienia do pracy na wysokości do 3 metrów.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu, w systemie zmianowym.
Zgłoszenie winno zawierać:

 1. CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebieg pracy zawodowej, uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)."

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych dokumentów) kandydatami. ACK Cyfronet AGH zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami do rozmów kwalifikacyjnych oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowisk jedynie wybranych kandydatów.

Dokumenty należy składać w sekretariacie ACK Cyfronet AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków (w godzinach 7.30-15.30).