Boże Narodzenie 2016

Boże Narodzenie 2016

W tym niezwykłym czasie oczekiwania na Boże Narodzenie życzę

Przyjdż Panie już
Napełnij świat
Ciepłem
I dobrem serc

Umocnij nas
Nadzieję wlej
Cud Betlejemu
Ofiaruj światu

każdego dniaCzas Bożego Narodzenia to czas dzielenia się Dobrem. W tym ważnym czasie życzę, aby Nowonarodzony Chrystus przyniósł pokój Nam i całemu światu, aby ciepło Bożego żłóbka było dla Nas żródłem siły każdego dnia, a dzielenie się Opłatkiem zachęcało do niesienia Dobra każdemu i przynosiło radość, aby światło z Betlejem było dla nas ważnym przewodnikiem!

Szczęść Boże!

Kazimierz Wiatr
Dyrektor ACK Cyfronet AGH