ACK beneficjentem konkursu KE

ACK beneficjentem konkursu KE

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH wraz z pięcioma partnerami polskimi i zagranicznymi będzie uczestniczyć w projekcie planowania nowego Centrum Doskonałości Nowych Metod Diagnostyki Obliczeniowej i Spersonalizowanej Terapii

Przedsięwzięcie, którego realizacja rozpocznie się 1 września 2017 r., będzie finansowane przez Komisję Europejską kwotą 400 tysięcy euro w ramach mechanizmu Teaming for Excellence programu Horyzont 2020.

Celem projektu jest opracowanie szczegółowego planu utworzenia i działania Centrum Doskonałości w zakresie wspomaganych zaawansowanymi symulacjami komputerowymi innowacyjnych metod diagnostyki medycznej i zindywidualizowanej terapii. Przygotowany plan będzie zgłoszony w 2018 r. do drugiej fazy konkursu.

Jeśli plany krakowskich naukowców powiodą się, Komisja Europejska przeznaczy na stworzenie opisanego Centrum do 15 milionów euro na przestrzeni siedmiu lat. Środki te będą uzupełnione przez podobną kwotę pochodzącą od publicznych i prywatnych instytucji w Polsce.

Misją Centrum będzie:

  • wprowadzenie do codziennej praktyki opieki zdrowotnej nowych, opartych na obliczeniach rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych w celu udoskonalenia zindywidualizowanego leczenia pacjentów;
  • stymulowanie znaczącego wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw zorientowanych na technologie i usługi dla nowych, zindywidualizowanych strategii diagnostycznych i leczenia;
  • rozwój nowych metod obliczeniowych, algorytmów, modeli i technologii związanych ze spersonalizowaną medycyną.

Centrum Doskonałości będzie zlokalizowane w Krakowie, gdzie kształci się dużą liczbę wysokiej klasy specjalistów w zakresie nauk medycznych i informatyki. Krakowskie szpitale badawcze są wysoko oceniane w środowisku naukowym, a ponadto systematycznie rośnie liczba firm działających w obszarze life science. Otoczenie takie będzie stanowić naturalne, inspirujące środowisko dla Centrum.

Opracowywany plan oparty na Polskiej Strategii Specjalistycznej będzie miał na celu zapewnienie funkcjonowania Centrum w sposób umożliwiający osiągnięcie celów, dla których miarą sukcesu jest liczba rozwiązań opartych na modelach obliczeniowych wprowadzonych do badań klinicznych, liczba innowacyjnych produktów i usług wprowadzonych na rynek, liczba wysoko cytowanych publikacji naukowych, patentów i grantów uzyskanych przez Centrum.

Plan zostanie opracowany przez dwóch polskich partnerów: ACK CYFRONET AGH (eksperci z dziedziny symulacji i infrastruktury informatycznej dla nauki) oraz Klaster LifeScience Kraków (Krajowy Klaster Kluczowy) we współpracy z angielskimi University of Sheffield i Insigneo Institute (eksperci w dziedzinie transferu modelowania in silico do praktyki klinicznej) oraz niemieckimi Forschungszentrum Jülich (eksperci w dziedzinie obliczeń HPC i analizy danych dla nauki i przemysłu) i Fraunhofer ISI (eksperci w dziedzinie systemowych rozwiązań i innowacji w medycynie). Koordynatorem projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło: AGH