Odszedł prof. Kazimierz Grotowski

Odszedł prof. Kazimierz Grotowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 23 lipca 2017 roku zmarł profesor Kazimierz Grotowski, wybitny fizyk, specjalista w zakresie fizyki jądrowej, wieloletni Przewodniczący Rady Programowej, później Rady Użytkowników, Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH.

Profesor Kazimierz Grotowski urodził się 26 stycznia 1930 roku w Rzeszowie. Jego kariera akademicka związana była z Uniwersytetem Jagiellońskim. W roku 1952. ukończył tam fizykę, następnie obronił doktorat (1958 r.). Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1963 r., a nominację na profesora zwyczajnego w 1977 roku.


Do 1971 roku profesor Grotowski pracował także w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego. W latach 1996–1999 był kierownikiem Instytutu Fizyki UJ. Był również członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, przewodniczącym jej Komisji Astrofizyki. Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, gdzie przewodniczył Komisji Astrofizyki. Należał także do Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego.