Konkurs na pracę doktorską - edycja 2017 - wyniki

Konkurs na pracę doktorską - edycja 2017 - wyniki

W dniu 27.11.2017, w trakcie Dnia Otwartego ACK CYFRONET AGH, został rozstrzygnięty konkurs na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe Centrum.

Lista nagrodzonych w Konkursie (edycja 2017) przedstawia się następująco:

  • nagroda I – dla dr Marka Frankowskiego (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) za pracę: "Magnetization and magnetoresistance dynamics of spin electronics nanodevices"
  • nagroda II – dla dr Krzysztofa Kolasińskiego (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie) za pracę: "Modelowanie mikroskopii bramki skanującej w układach otwartych z dwuwymiarowym gazem elektronowym"
  • wyróznienie, ex aequo:
    • dla dr Marceli Batkiewicz (Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk) za pracę: "Produkcja mezonów π0 w oddziaływaniach νμ CC w poddetektorze śladowym bliskiego detektora eksperymentu T2K"
    • dla dr Pawła Niegodajewa (Politechnika Częstochowska) za pracę: "Numeryczne modelowanie procesu absorpcji i desorpcji CO2 ze spalin z zastosowaniem MEA"
    • dla dr Krzysztofa Szczepańca (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński) za pracę: "Noise induced effects in multivariate systems driven by Lévy noises".

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!