Zmarł prof. Marian Noga

Zmarł prof. Marian Noga

Inżynier, informatyk, profesor zwyczajny Akademii Górniczo Hutniczej, główny specjalista Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Był dyrektorem ACK Cyfronet AGH w latach 1989 - 2004.

Specjalizował się w dynamice maszyn i systemów elektromechanicznych, maszynach elektrycznych, modelach matematycznych maszyn i układów elektromechanicznych, sieciach komputerowych i zastosowaniach informatyki.

Urodził się w 1939 roku. Studia ukończył w 1961 roku na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (obecnie Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki) AGH, gdzie podjął pracę zawodową.

Tytuł profesora uzyskał w 1983 roku, profesora zwyczajnego w 1997 roku. Pracował miedzy innymi na stanowiskach prodziekana (1978 – 1984), kierownika zakładu (1979 – 1993), zastępcy dyrektora instytutu (1981 – 1988).

W latach 1976 – 1988 był zatrudniony również na Uniwersytecie Śląskim. Był dyrektorem Cyfronetu (1989 - 2004). Brał udział w przedsięwzięciu Budowa Sieci Teleinformatycznej dla Nauki PIONIER, zaprojektowaniu i realizacji akademickiej sieci komputerowej MAN w Krakowie. Był członkiem Komitetu Informatyki PAN.

Autor 12 patentów wynalazczych, samodzielnie lub we współautorstwie – 130 artykułów i trzech książek.

Należał do wielu stowarzyszeń naukowych, społecznych i kulturalnych, między innymi IEEE, ACM, Rotary Fundation, Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, PTI – w roku 2011 oraz 2014 został wybrany jego prezesem.

Odszedł 28 lipca 2018 roku.

Żródło: Wikipedia