Konkurs na pracę doktorską - edycja 2018 - wyniki

Konkurs na pracę doktorską - edycja 2018 - wyniki

W dniu 19.11.2018, w trakcie Dnia Otwartego ACK CYFRONET AGH, został rozstrzygnięty konkurs na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe Centrum.

Lista nagrodzonych w Konkursie (edycja 2018) przedstawia się następująco:

  • nagroda I – dla dr inż. Agnieszki Kąckiej-Zych (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska) za pracę: "Teoretyczne studia nad mechanizmem eliminacji kwasów karboksylowych z estrów nitroalkoholi"
  • nagroda II – dla dr inż. Krzysztofa Grabowskiego (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza) za pracę: "Design and development of the sensors for structural health monitoring (SHM) based on the carbon nanomaterials"
  • wyróżnienie, ex aequo:
    • dla dr inż. Edyty Osiki (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza) za pracę: "Dynamics of spin-valley transitions in carbon nanotube quantum dots"
    • dla dr Macieja Bendkowskiego (Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Jagielloński) za pracę: "Quantitative aspects and generation of random lambda and combinatory logic terms".

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!