Spotkanie na zakończenie projektu EPOS-IP - 28.10.2019

Spotkanie na zakończenie projektu EPOS-IP - 28.10.2019

28 października 2019 roku w ACK Cyfronet AGH odbyło się spotkanie celebrujące pomyślne zakończenie europejskiego projektu EPOS-IP.

W czasie spotkania Centrum miało przyjemność gościć przedstawicieli instytucji partnerskich: Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (IGF PAN), Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) i Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG).


Na spotkaniu podsumowano 14. Tematyczny Węzeł Zagrożeń Antropogenicznych projektu EPOS. Lider działania - dyrektor IGF PAN, prof. dr hab. inż. Beata Orlecka-Sikora razem z członkami zespołu przedstawili zbudowaną w ramach projektu cyfrową platformę badawczą zagrożeń antropogenicznych – IS EPOS.

Dodatkowo zaprezentowano:

  • funkcje platformy zwiększające efektywność badań naukowych,
  • działania promocyjne, upowszechniające wiedzę na temat wyników projektu,
  • przeprowadzone w czasie trwania projektu szkolenia.

Uczestnicy spotkania odwiedzili również serwerownię i Prometheusa.
Serdecznie dziękujemy za przybycie, ciekawe prezentacje i przyjacielskie rozmowy!

EPOS-IP (Implementation Phase)
Realizowany przez ostatnie 4 lata EPOS-IP był fazą implementacyjną projektu EPOS (European Plate Observing System), którego głównym celem jest integracja różnorodnych i rozproszonych Europejskich Infrastruktur Badawczych w naukach o „twardej" Ziemi, w oparciu o nowoczesne technologie IT.

EPOS ma zapewnić otwarty dostęp do danych geologicznych i geofizycznych oraz narzędzi potrzebnych do ich analizy. Na podstawie doświadczeń wypracowanych wspólnie przez europejskie sieci monitoringu geofizycznego, lokalne stacje obserwacyjne i laboratoria doświadczalne, EPOS ma rozwinąć wielodziedzinowe badania obejmujące m.&nbspin. ryzyka wulkaniczne i sejsmiczne, zmiany środowiskowe oraz zasoby energetyczne.
Ciągła modernizacja i aktualizacja infrastruktury i funkcjonalności wypracowanej w ramach EPOS-IP jest przewidziana w ramach zatwierdzonego już projektu EPOS-SP (Sustainability Phase), który będzie finansowany z programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie Research and Innovation Framework.
Aplikacje stworzone w ramach projektu EPOS-IP oraz cała Platforma IS EPOS wykorzystują zasoby ACK Cyfronet AGH.