Prof. Kazimierz Wiatr ponownie Przewodniczącym Konsorcjum PIONIER

Prof. Kazimierz Wiatr ponownie Przewodniczącym Konsorcjum PIONIER

Miło nam poinformować, iż profesor Kazimierz Wiatr, Dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH i pracownik naukowy Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH, po raz kolejny został wybrany Przewodniczącym Prezydium Rady Konsorcjum PIONIER.

Sieć PIONIER to ogólnopolska szerokopasmowa sieć optyczna będąca bazą dla badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze informatyki i telekomunikacji. Konsorcjum PIONIER zrzesza 22. członków: centra Komputerów Dużej Mocy (KDM) oraz wiodące Miejskie Sieci Komputerowe (MSK). Jego głównym celem jest rozwój i operacyjne utrzymanie infrastruktury sieciowej wysokiej przepustowości dla naukowców w Polsce. PIONIER zapewnia połączenia zarówno pomiędzy ośrodkami akademickimi w Polsce. Połączenia z zagranicznymi ośrodkami naukowymi realizowane są poprzez sieć GEANT. Rada Konsorcjum PIONIER jest organem decydującym o rozwoju infrastruktury sieciowej wysokiej przepustowości dla nauki.

Warty podkreślenia jest fakt wysoko wydajnych połączeń sieciowych pomiędzy ośrodkami KDM. Obecnie jest to nx100Gb/s. Połączenia te umożliwiają działanie infrastruktury PLGrid – superkomputerowej infrastruktury obliczeniowej, pamięci masowych i przetwarzania danych na potrzeby naukowe.
Za pośrednictwem PLGrid polscy naukowcy mają dostęp do blisko 900 pakietów oprogramowania naukowego, ponad 100 usług dziedzinowych oraz zaawansowanych narzędzi informatycznych, w tym wspierających pracę zespołową. Z infrastruktury korzystają badacze reprezentujący wiele dyscyplin, w szczególności uczestnicy projektów ESFRI i Mapy Infrastruktury Badawczej.