Użytkownicy Infrastruktury PLGrid laureatami prestiżowego ERC Consolidator Grant przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych - European Research Council

Użytkownicy Infrastruktury PLGrid laureatami prestiżowego ERC Consolidator Grant przyznawanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych - European Research Council

Profesor Piotr Faliszewski z Katedry Informatyki AGH oraz doktor Sebastian Glatt z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ znaleźli się w gronie 327 naukowców z 23 europejskich krajów, którym przyznano na badania łącznie 655 milionów euro. Obaj naukowcy są użytkownikami Infrastruktury PLGrid.

Prof. Piotr Faliszewski - obliczeniowa teoria wyboru społecznego
Naukowiec z AGH będzie pracować nad obliczeniową teorią wyboru społecznego. Wyniki projektu znajdą zastosowanie w wielu dziedzinach życia związanych z koniecznością dokonywania wyboru – począwszy od wyborów w małych społecznościach lokalnych, poprzez biznes, a nawet rozgrywki sportowe.
Badania systemów wyborczych to dziedzina, którą prof. Piotr Faliszewski rozwija od ponad 15 lat, najpierw w trakcie studiów doktoranckich na University of Rochester, a od ponad dekady w Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Wyniki projektu znajdą zastosowanie w dziedzinach związanych z koniecznością dokonywania wyboru, począwszy od wyboru finalistów w danym konkursie, np. wybór filmów nominowanych do Oskara, przez wybór kandydatów do zatrudnienia, przez wyłonienie reprezentantów danej społeczności, np. elektorów na uczelni, po decyzje jakie projekty otrzymają finansowanie w ramach budżetów obywatelskich.
Prof. Piotr Faliszewski znalazł się w ostatnim czasie także na opracowanej przez Stanford University prestiżowej liście najwyżej cytowanych na świecie naukowców (science-wide author databases of standardized citation indicators). Ponadto naukowiec był także laureatem Nagrody Naukowej POLITYKI w kategorii nauk technicznych, nagrody naukowej im. Friedricha Wilhelma Bessela przyznawanej przez Fundację im. Alexandra von Humboldta, a także laureatem programu POWROTY/HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Projekt nagrodzony finansowaniem z ERC nosi nazwę: "Pragmatics of Multiwinner Voting: Algorithms and Preference Data Analysis"

Dr Sebastian Glatt – badania dotyczące modyfikacji RNA
ERC dofinansuje projekt "Deciphering the role of RNA modifications during ribosomal decoding and protein synthesis" dr. Sebastiana Glatta z MCB UJ. Naukowiec otrzyma na jego realizację 1 997 500 euro. Projekt ma na celu strukturalne scharakteryzowanie kluczowych kompleksów białkowych odpowiedzialnych za modyfikacje RNA, stworzenie bibliotek w pełni zmodyfikowanego in vitro RNA, a także zrozumienie roli pojedynczych modyfikacji rRNA i tRNA w procesie elongacji translacji. Ponadto zespół dr. Glatta chce zbadać związek pomiędzy mutacjami białek odpowiedzialnych za te procesy a rozwojem poważnych chorób u człowieka. Autorzy projektu mają na celu rozszerzenie niedawno powstałej koncepcji "wyspecjalizowanych rybosomów" poprzez dodanie szczególnych modyfikacji RNA do jej ogólnego schematu.
Dr Sebastian Glatt ukończył studia na kierunku genetyka i mikrobiologia na Uniwersytecie Wiedeńskim w 2004 roku. Tam też 3 lata później z wyróżnieniem obronił doktorat. W latach 2008-2015 prowadził badania w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej w Heidelbergu. Od ponad 5 lat pracuje w MCB UJ, a od 2019 roku sprawuje funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych. Kieruje także zespołem laboratoryjnym Cryo-EM przy Krajowym Centrum Kriomikroskopii Elektronowej, które razem z Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ będzie kluczowe w realizacji projektu dofinansowanego w ramach Consolidator Grant ERC.


Serdecznie gratulujemy Laureatom!

Artykuł przygotowany na podstawie materiałów prasowych Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.