Kick-off projektu EuroHPC PL

Kick-off projektu EuroHPC PL

27 kwietnia 2021 odbyło się wirtualne spotkanie osób zaangażowanych w realizację projektu Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL.

Początek kick-off został poświęcony sprawom ogólnym, jak przedstawienie celów i umiejscowienie projektu w perspektywie działań Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC JU). Polskie działania są częścią paneuropejskiej inicjatywy zmierzającej do osiągnięcia eksaskalowej mocy obliczeniowej do 2023 roku, co ma stanowić poziom konkurencyjny do USA, Japonii i Chin.

Następnie liderzy poszczególnych zadań przedstawili główne założenia dotyczące tworzonych platform i laboratoriów. Krótkie prezentacje dotyczące poszczególnych komponentów planowanej infrastruktury (w ujęciu fizycznym i organizacyjnym) pozwoliły na zarysowanie wspólnie tworzonego potencjału dla polskiej nauki i gospodarki.

W agendzie spotkania znalazło się miejsce na omówienie kwestii zarządzania, komunikacji i promocji w projekcie. Omówiono też kwestie finansowe i przedstawiono zarówno działania już rozpoczęte, jak i najpilniejsze dalsze kroki w świetle harmonogramu projektu. Spotkanie, oprócz transferu informacji, pozwoliło również zapoznać się ze sobą przedstawicielom różnych jednostek realizującym wspólnie projekt. W skład Konsorcjum wchodzą:

  1. Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH (lider)
  2. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe IchB PAN
  3. Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej PG
  4. Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe PWr
  5. Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  6. Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
  7. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Powyższe jednostki obejmują centra Komputerów Dużej Mocy jak i specjalistyczne centra posiadające wiedzę i kompetencje niezbędne do wytworzenia elementów budowanej infrastruktury w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów hybrydowych, tj. superkomputerów i dedykowanych akceleratorów na rzecz środowiska naukowego i podmiotów gospodarki.

Spotkanie, w którym wzięło udział kilkadziesiąt osób, poprowadził dr Mariusz Sterzel, kierownik projektu.

Więcej o projekcie EuroHPC PL na stronie: https://eurohpc.pl.
Inicjatywa EuroHPC JU: https://eurohpc-ju.europa.eu.