Dyrekcja

Dyrektor Naczelny Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr tel. +48 12 633-34-26 tel. wew. 203 www.kazimierzwiatr.pl
Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury Informatycznej mgr inż. Karol Krawentek tel. wew. 111
Zastępca Dyrektora ds. Komputerów Dużej Mocy inż. Marek Magryś tel. wew. 606
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych mgr Agnieszka Szymańska tel. wew. 202
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych mgr Angelika Zaleska - Walterbach tel. +48 12 633-80-53 tel. wew. 206