górne tło

System poczty elektronicznej.

Zalecane parametry konfiguracji programów pocztowych.

Serwer wysyłający/odbierający pocztę ma adres: kinga.cyf-kr.edu.pl (149.156.2.32)

Ustawianie innego adresu niż kinga.cyf-kr.edu.pl, jest nie wskazane ze względu na stosowanie połączenia szyfrowanego i związanego z nim certyfikatu, który jest wygenerowany dla tego adresu.

Odbieranie poczty.

Serwer poczty przychodzącej: kinga.cyf-kr.edu.pl

Typ serwera do wyboru:

Jako nazwę konta do uwierzytelniania wystarczy podać nazwę konta na serwerze kinga.cyf-kr.edu.pl.

Nie należy korzystać z portów 110 i 143 - w najbliższej przyszłości będą całkowicie zablokowane!!!

Wysyłanie poczty:

Serwer poczty wychodzącej: kinga.cyf-kr.edu.pl

Opis połączenia:

Nie należy używać Portu 25 dla wysyłania przez programy pocztowe - w najbliższej przyszłości będzie całkowicie zablokowany!!!

Poczta przez stronę WWW

Można też korzystać


W panelu czytnika można między innymi:

Instrukcje konfiguracji klientów pocztowych

Tabela z numerami portów

Serwer Nazwa serwera Port
SMTP kinga.cyf-kr.edu.pl 587
SMTP Secure kinga.cyf-kr.edu.pl 465
POP3 Secure kinga.cyf-kr.edu.pl 995
IMAP Secure kinga.cyf-kr.edu.pl 993


UWAGA: Jeżeli program pocztowy zostanie skonfigurowany wg powyższej instrukcji, a nadal nie będzie działać, należy uruchomić na nowo komputer, jeśli to nie pomoże proszę przetestować działanie programu pocztowego przy wyłączonym oprogramowaniu antywirusowym. Jeśli komunikacja pocztowa działa przy wyłączonym oprogramowaniu antywirusowym, zalecamy włączenie oprogramowania antywirusowego i sprawdzenie  konfiguracji programu antywirusowy i ustawień zapory sieciowej.

Uwagi dotyczące funkcjonowania poczty e-mail prosimy kierować na adres postmaster@cyfronet.pl

Uwagi dotyczące problemów bezpieczeństwa  prosimy kierować na adres abuse@cyfronet.pl


Uwaga!

Przypominamy, że folder Kosz (Trash) służy do tymczasowego przechowywania skasowanych listów. Gwarantowany okres przechowywania listów w tym folderze to 1 miesiąc. Po tym okresie, w zależności od zajętości skrzynki wiadomości mogą zostać automatycznie usunięte. W przypadkach wyjątkowych istnieje możliwość odtworzenia wskazanych listów z systemowej kopii bezpieczeństwa. W takim przypadku prosimy o kontakt na adres postmaster@cyfronet.krakow.pl.

dolne tlo