górne tło

Uczelnie

Akademia Górniczo-Hutnicza
Uniwersytet Jagielloński
Politechnika Krakowska
Akademia Sztuk Teatralnych
Akademia Sztuk Pięknych
Akademia Muzyczna
Uniwersytet Rolniczy
Uniwersytet Ekonomiczny
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Collegium Medicum UJ
Uniwersytet Pedagogiczny
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Akademia Ignatianum w Krakowie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
dolne tlo