górne tło

Formularze rejestracyjne

1. Wszystkie komputery zainstalowane w ACK Cyfronet AGH mogą być wykorzystywane jedynie do obliczeń naukowych oraz szkoleniowych.

2. Na komputerach Prometheus i Zeus rejestracja dokonywana jest w sposób elektroniczny poprzez Portal PLGrid i nie wymaga dodatkowych podpisów:

3. W przypadku zakładania konto pocztowego, wypełnione formularze muszą być podpisane przez przełożonego (kierownika jednostki, dziekana, itp.) i należy je dostarczyć do Działu Użytkowników KDM w ACK Cyfronet AGH (Kraków, ul. Nawojki 11, pok. 321; tel. 12 632 3355 w. 321):

4. Usługi kampusowe - prosimy o zapoznanie się z informacjami na stronie usługi PLATON U3, a następnie, jeśli to niezbędne, prosimy o rejestrację poprzez Portal PLGrid.

dolne tlo