górne tło

ACK-DA-ZP-5001-3/10

Ogłoszenie o zamówieniu realizowanym
w trybie przetargu nieograniczonego
(o wartości szacunkowej poniżej 193 tys. euro)

Serwis pogwarancyjny biblioteki taśmowej HP ESL712E wraz z wyposażeniem

Kraków, dnia 07-05-2010

dolne tlo