Wywiady z użytkownikami zasobów obliczeniowych Cyfronetu

Wywiady z uczestnikami Konkursu na najlepszą pracę doktorską zrealizowaną w oparciu o zasoby obliczeniowe ACK Cyfronet AGH

Edycja 2020 Konkursu

Edycja 2019 Konkursu

Edycja 2018 Konkursu