Regulamin eduroam

Usługa eduroam w Polsce działa w oparciu o następujące dokumenty: