Uczelnie

Akademia Górniczo Hutnicza
Uniwersytet Jagielloński
Politechnika Krakowska
Akademia Sztuk Teatralnych
Akademia Sztuk Pięknych
Akademia Muzyczna
Uniwersytet Rolniczy
Uniwersytet Ekonomiczny
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
  Collegium Medicum UJ
Uniwersytet Pedagogiczny
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Akademia Ignatianum w Krakowie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości