Krakowski Zespół Biblioteczny

Krakowski Zespół Biblioteczny powołany został w sierpniu 1994 roku na mocy Porozumienia rektorów wszystkich uczelni krakowskich oraz dyrektorów PAN i IFJ. W roku 2002 rozszerzona została formuła działania Zespołu, co znalazło swoje odzwierciedlenie w nowym Porozumieniu. W ramach KZB działa: Komitet Sterujący (organ decyzyjny), Rada Dyrektorów (organ doradczy) i Zarząd (organ wykonawczy). Podstawowym celem KZB jest szeroko pojęta współpraca środowiska w zakresie działalności bibliotecznej, w tym:
1 - gromadzenia zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem czasopism naukowych,
2 - komputeryzacji procesów bibliotecznych, głównie koordynacji współpracy bibliotek
     KZB z narodowym katalogiem NUKAT i realizacji Projektu Automatyzacji
     Bibliotek Krakowskiego Środowiska Naukowego,
3 - doskonalenia umiejętności zawodowych.

Krakowski Zespół Biblioteczny tworzą biblioteki

 1. Uniwersytetu Ekonomicznego
 2. Akademii Górniczo-Hutniczej
 3. Akademii Muzycznej
 4. Uniwersytetu Pedagogicznego
 5. Uniwersytetu Rolniczego
 6. Akademii Sztuk Pięknych
 7. Akademii Wychowania Fizycznego
 8. Międzynarodowego Centrum Kultury
 9. Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
 10. Uniwersyetetu Papieskiego
 11. Politechniki Krakowskiej
 12. Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
 13. Biblioteki Jagiellońskiej
 14. Biblioteki Medycznej UJ
 15. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

Komitet Sterujący
przewodniczący
dr hab. Michał du Vall, prof. UJ - Prorektor UJ

Zastępca przewodniczącego
Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc – Prorektor

Członkowie
Ks. dr hab. Jan Bednarczyk (dyrektor Biblioteki) – UPJPII
Dr hab. Krzysztof Broński – MCK
Prof. Krzysztof Globisz (prorektor) – PWST
Dr Karolina Grodziska (dyrektor Biblioteki) – PAU/PAN
Dr Małgorzata Janicka-Słysz (prorektor) – AMuz
Prof. dr hab. inż. Jan Kazior (prorektor) – PK
Prof. dr hab. Krystyna Koziec (prorektor) – UR
Prof. dr hab. Andrzej Malawski (prorektor) – UEK
Prof. dr hab. Adam Nadachowski – ISiEZ PAN
Dr Stanisław Skórka (dyrektor Biblioteki) – UP
Mgr Jadwiga Wielgut-Walczak (dyrektor Biblioteki) – ASP
Prof. dr hab. Stanisław Żak (prodziekan Wydz. Wych. Fiz.) – AWF


Rada Dyrektorów KZB
ks. dr hab. Jan Bednarczyk - Dyrektor Biblioteki UPJPII
mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz - Dyrektor BG AGH
mgr Marek Górski - Dyrektor BPK
dr Karolina Grodziska - Dyrektor Biblioteki Naukowej PAU/PAN
dr Aneta Januszko-Szakiel – Dyrektor Bibl. KA AFM
mgr Renata Mroczek - Dyrektor BG AWF
dr Anna Osiewalska - Dyrektor BG UEK
dr Bożena Pietrzyk - Dyrektor BG UR
prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk - Dyrektor BJ
mgr Ewelina Poraj-Chlebowska - Kierownik Biblioteki PWST
dr Stanisław Skórka – Dyrektor BG UP
mgr Anna Strzebońska - Kierownik Biblioteki MCK
mgr Anna Uryga - Dyrektor Bibl. Med. UJ, z-ca dyrektora BJ
mgr Jadwiga Wielgut-Walczak - Dyrektor Biblioteki ASP
mgr Czesława Zawrotniak - Kierownik BG AMuz.


Zarząd
mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz - dyrektor projektu
dr Jan Gyurcsak - sprawy informatyczne
mgr Maria Garczyńska - szkolenia


Projekt Automatyzacji Bibliotek Krakowskiego Środowiska Naukowego
Początki Projektu Automatyzacji Bibliotek Krakowskiego Środowiska Naukowego sięgają roku 1992, kiedy to Biblioteka Jagiellońska (BJ) podjęła decyzję o zakupie zintegrowanego systemu bibliotecznego - VTLS - i niezbędnego sprzętu komputerowego.

Stało się to możliwe dzięki ogromnej pomocy finansowej, jaką BJ otrzymała z Fundacji Mellona. Do przedsięwzięcia przyłączyła się Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej (BG AGH) dzięki propozycji Uniwersytetu Jagiellońskiego korzystania z komputera Biblioteki Jagiellońskiej (HP3000 - serwer fridge) oraz finansowemu wsparciu, jakiego udzielił Bibliotece ówczesny rektor AGH. Wkrótce w Bibliotece Jagiellońskiej zainstalowany został komputer HP3000/MPE oraz system VTLS wraz z oddzielnymi bazami dla BJ i BG AGH.

W tym samym czasie VTLS został zakupiony przez dwie inne polskie biblioteki: Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie i Bibliotekę Główną Uniwersytetu Gdańskiego. Wszystkie cztery biblioteki podjęły ścisłą współpracę w zakresie implementacji systemu.

Dzięki drugiemu grantowi z Fundacji Mellona - tym razem dla 14 bibliotek krakowskich - możliwe było uruchomienie kolejnego etapu Projektu. Zgodnie z założeniami tego etapu powołany został Krakowski Zespół Biblioteczny (KZB).

W ramach grantu zakupiono zintegrowany system biblioteczny VTLS oraz dwa serwery biblioteczne: victoria (1994) i galicja (1995). System wdrożyły wszystkie biblioteki KZB za wyjątkiem BG PK, która zakupiła zintegrowany system biblioteczny TinLib i zainstalowała go na własnym serwerze, oraz IFJ, który zrezygnował ze współpracy w ramach Zespołu.

Środowisko systemowo-sprzętowe i dostęp do sieci Internet zapewnia ACK Cyfronet AGH.

W 2003 r. katalogi z systemu VTLS/Classic przeniesione zostały do nowej wersji systemu - VTLS/Virtua na serwery HP9000/N4000 i SUN Enterprise 450.

Od 2009 r. system VTLS uruchomiony jest na nowych serwerach HPBL460G6.