Oprogramowanie

Oprogramowanie zainstalowane na komputerach ACK CYFRONET AGH obejmuje pakiety specjalistyczne, biblioteki i kompilatory.

Większość pakietów specjalistycznych instalowana jest w ramach ogólnopolskich licencji krajowych.

Oprogramowanie specjalistyczne mozna podzielić na kilka grup:

 

Kontakt:
Łukasz Flis
Kierownik Działu Oprogramowania HPC
e-mail: l.flis@cyfronet.krakow.pl