Pozostałe instytuty

Instytut Nafty i Gazu
Instytut Odlewnictwa w Krakowie
Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie
Instytut Zootechniki, Balice
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polska Akademia Nauk
Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie