Połączenie SSH z serwerem KINGA

Aby skutecznie i bezproblemowo nawiązać połączenie SSH, można uzyć do tego celu wielu programów klienckich SSH dostepnych w sieci. Zalecamy instalacje darmowego programu Putty – można go pobrać ze strony autora. Plik putty.exe kopiujemy w dowolny obszar dysku twardego.

Po uruchomieniu programu putty.exe ukaże nam się poniższe okienko.W polu Host wpisujemy adres serwera kinga.cyfronet.pl. Następnie wybieramy protokół zaznaczając pole SSH – należy zwrócić uwagę czy po wybraniu protokołu uległ zmianie port na 2022. W polu Saved sesion możemy wpisać dowolną nazwę i wcisnąć przycisk Save, dzięki temu serwer będzie widniał na naszej liście do czasu, aż go z niej nie usuniemy. Należy jeszcze ustawić odpowiednią stronę kodową sesji. W tym celu w menu po lewej stronie ekranu wybieramy pole Translation, rozwijamy listę stron kodowych i wybieramy kodowanie UTF-8. Aby zapamiętać wybrane ustawienie strony kodowej, ponownie przechodzimy do opcji Session i zapisujemy pod wybraną nazwą sesji, np. "kinga", i klikamy przycisk Save.
Teraz naciskamy przycisk Open w dolnej części okna programu. Jeżeli logujemy się po raz pierwszy z tego komputera, serwer nas zapyta:W tym wypadku naciskamy przycisk Tak. Powinien ukazać się poniższy ekran.Wpisujemy po słowie Login: w miejscu migającego kursora (znaku zachęty) swój identyfikator (to co znajduje się przed @) i naciskamy klawisz ENTER na klawiaturze. Następnie wpisujemy swoje hasło po słowie Password: i również naciskamy klawisz ENTER na klawiaturze. Jeżeli wprowadzony login i password są prawidłowe, zostaniemy zalogowani na serwerze.Do obsługi poczty w sesji terminalowej możemy wykorzystać takie programy jak: pine lub mutt – uruchamiamy je wpisując ich nazwy w linii poleceń.