Poczta przez WWW (stary interfejs)

Zapraszamy do korzystania z nowego serwisu pod adresem: https://poczta.cyfronet.pl - umożliwiającego dostęp do poczty elektronicznej poprzez przeglądarkę WWW.

Ten serwis zostanie wkrótce wyłączony.

Logowanie do ACK Cyfronet AGH
Użytkownik:
Hasło:
SquirrelMail Project Team

UWAGA! Przypominamy, że prawidłowy adres serwera poczty wychodzącej/przychodzącej to kinga.cyf-kr.edu.pl, a numer portu serwera poczty wychodzącej to 587 lub 465.


Informujemy, że pod adresem: https://poczta.cyfronet.pl uruchomiliśmy nowy serwis umożliwiający dostęp do poczty elektronicznej poprzez przeglądarkę WWW z wykorzystanie oprogramowania Roundcube, który docelowo zastąpi aktualny interfejs.

W związku z informacjami o otrzymywaniu przez użytkowników poczty elektronicznej w ACK Cyfronet AGH listów z prośbami o weryfikację konta, w których między innymi żądane jest podanie nazwy użytkownika i hasła, informujemy, że ACK Cyfronet AGH nigdy nie wysyłał i nie będzie wysyłał żadnych listów z takimi żądaniami.
Prosimy o ignorowanie takich zapytań i zgłaszanie takich przypadków na adres postmaster@cyfronet.pl, z przesłaniem pełnego nagłówka otrzymanego listu.
Jeśli Państwo przypadkiem odpowiedzieli na taki list, to bardzo prosimy o natychmiastową zmianę hasła na koncie pocztowym lub innym, którego dane zostały wysłane i przesłanie informacji o tym fakcie na adres postmaster@cyfronet.pl.


Zalecana konfiguracja programów pocztowych

Serwer wysyłający/odbierający pocztę ma adres: kinga.cyf-kr.edu.pl (149.156.2.32)

Ustawianie innego adresu niż kinga.cyf-kr.edu.pl, jest nie wskazane ze względu na stosowanie połączenia szyfrowanego i związanego z nim certyfikatu, który jest wygenerowany dla tego adresu.

Odbieranie poczty:
Serwer poczty przychodzącej: kinga.cyf-kr.edu.pl
Typ serwera do wyboru:

  • POP3 - metoda szyfrowania SSL, port 995
  • IMAP - metoda szyfrowania SSL, port 993

Jako nazwę konta do uwierzytelniania wystarczy podać nazwę konta na serwerze kinga.cyf-kr.edu.pl Nie należy korzystać z portów 110 i 143 - w najbliższej przyszłości będą całkowicie zablokowane!!!

Wysyłanie poczty:

  • port: 587, metoda szyfrowania TLS lub port: 465 dla metody szyfrowania SSL(OutLook lub podobne)
  • użytkownik i hasło jak do serwera poczty przychodzącej
  • ustawienie używaj połączenia szyfrowanego: - zaznaczyć TLS jeśli dostępne
  • metoda uwierzytelniania - normalne hasło (AUTH PLAIN lub AUTH LOGIN) - należy zmienić, gdy ustawiona jest inna

Nie należy używać portu 25 dla wysyłania przez programy pocztowe - w najbliższej przyszłości będzie całkowicie zablokowany!!!
Można też korzystać z czytnika poczty pod adresem:https://www.cyfronet.pl/wmail

W panelu czytnika można między innymi:

  • zmienić hasło do konta w zakładce Opcje ( prosze pamiętać, że po zmianie hasła, nowe hasło będzie obowiązywało także w innych czytnikach poczty np. Thunderbird)
  • ustawić autoresponder lub przekierowanie poczty na inne konto w zakładce Filtry

Przypominamy, że folder Kosz (Trash) służy do tymczasowego przechowywania skasowanych listów. Gwarantowany okres przechowywania listów w tym folderze to 1 miesiąc. Po tym okresie, w zależności od zajętości skrzynki wiadomości mogą zostać automatycznie usunięte. W przypadkach wyjątkowych istnieje możliwość odtworzenia wskazanych listów z systemowej kopii bezpieczeństwa. W takim przypadku prosimy o kontakt na adres postmaster@cyfronet.krakow.pl.