Listy dyskusyjne w ACK Cyfronet

W ACK Cyfronet AGH działa kilka list dyskusyjnych o zasięgu ogólnopolskim. Najważniejsze z nich to:

Listy PLOUG, Mathematica i Seminarium są obecnie obsługiwane przez program Mailman.

Miłego dyskutowania!

Lucyna Witkowska