Konfiguracja programu Microsoft Outlook

Opcje i metoda konfiguracji może być różna w zależności od numeru wersji wykorzystywanego klienta poczty elektronicznej.

Z górnego menu wybieramy "Narzędzia", a następnie "Konta e-mail".

 

Krok 1.


Wybieramy "Dodaj nowe konto e-mail".

 

Krok 2.

Jako typ serwera wybieramy POP3.

 

Krok 3.

Wpisujemy nasze imię i nazwisko oraz nasz adres e-mail. Jako serwer poczty przychodzącej POP3 wpisujemy kinga.cyf-kr.edu.pl, a jako serwer poczty wychodzącej SMTP wpisujemy kinga.cyf-kr.edu.pl. Następnie w informacjach o logowaniu jako nazwę użytkownika wpisujemy nasz adres e-mail i opcjonalnie nasze hasło. Po wypełnieniu powyższych pól klikamy "Więcej ustawień".

 

Krok 4.

Przechodzimy na zakładkę "Serwer wychodzący" i zaznaczamy opcję "Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia" oraz "Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej".

 

Krok 5.

Przechodzimy do zakładki "Zaawansowane"


Dla serwera przychodzącego (POP3) i wychodzącego (SMTP) zaznaczamy opcję "Ten serwer wymaga bezpiecznego połaczenia (SSL)". Ustawiamy porty dla serwera przychodzącego (POP3) na 995 oraz dla serwera wychodzącego (SMTP) na 25.