Konfiguracja klienta poczty Netscape 4.x

Konfiguracja klienta poczty Netscape 4.x dla konta pocztowego na serwerze kinga.cyf-kr.edu.pl. Opcje i metoda konfiguracji może być różna w zależności od numeru wersji wykorzystywanego klienta poczty elektronicznej.


Aby pocztę wysyłać za pośrednictwem bezpiecznego kanału bazującego na protokole TSL, należy wykonać poniższe czynności konfiguracyjne:

 • Wybrać z głównego menu "Edit",
 • Kliknąć na opcję "Preferences",
 • Pojawi się ekran konfiguracyjny całego pakietu Netscape, w okienku "Category" rozwinąć menu "Mail&Newsgroup", klikając na trójkącik znajdujący się po prawej stronie nazwy "Mail&Newsgroup",
 • wybrać (kliknąć) opcję "Mail Servers",
 • W prawym oknie zaznaczyć opcję "Use Securite Socket Layer (SSL) or TLS for outgoing messages" na "If Possible".
 • Na zakończenie nacisnąć OK.

W celu odebrania poczty za pośrednictwem bezpiecznego kanału bazującego na protokole SSL, należy wykonać poniższe czynności konfiguracyjne:

 • Wybrać z głównego menu "Edit",
 • Kliknąć na opcję "Preferences",
 • Pojawi się ekran konfiguracyjny całego pakietu Netscape, w okienku "Category" rozwinąć menu "Mail&Newsgroup", klikając na trójkącik znajdujący się po prawej stronie nazwy "Mail&Newsgroup",
 • wybrać (kliknąć) opcję "Mail Servers",
 • W prawym oknie znajduje się okienko zatytułowane "Incoming Mail servers", kliknąć w nim na nazwę serwera kinga.cyf-kr.edu.pl, aby go zaznaczyć,
 • nacisnąć klawisz "Edit",
 • pojawi się zakładka "General", w której – jeśli nie zostało to wcześniej zrobione – należy wybrać "Server Type" IMAP,
 • przejść do zakładki "IMAP", a następnie zaznaczyć "Use secure connection (SSL)",
 • na zakończenie nacisnąć OK i jeszcze raz OK,
 • Przy pierwszym nawiązaniu szyfrowanego połączenia pojawi się okienko w którym trzeba będzie potwierdzić zaakceptowanie certyfikatu bezpieczeństwa wygenerowanego dla komputera kinga.cyf-kr.edu.pl.