Konfiguracja klienta poczty Eudora v5.2, v6.1

Konfiguracja klienta poczty Eudora v5.2, v6.1 dla konta pocztowego na serwerze kinga.cyf-kr.edu.pl. Opcje i metoda konfiguracji może być różna w zależności od numeru wersji wykorzystywanego klienta poczty elektronicznej.

 

Eudora w wersji 5.2 może pracować w kilku trybach: Sponsored (bezpłatna z reklamami), Paid (płatna bez reklam) oraz Light (bezpłatna, mniej opcji, np. brak obsługi kilku kont).

Poniżej załączony opis jest szczegółowy, tak jak opis zagadnienia w pliku pomocy programu Eudora. Można też od razu przejść do mojej instrukcji obrazkowej.

Bezpieczeństwo w Eudorze 5.2

Eudora w każdym trybie wspomaga Secure Sockets (TSL), bezpieczny protokół do transferu informacji. TSL pozwala na uwiarygadnianie serwera, który wysyła i odbiera naszą pocztę elektroniczną. TSL jest także używany do szyfrowania przekazu poczty tak, że nikt nie może przeczytać naszych wiadomości podczas transmisji z i do serwera poczty.

TSL używa systemu certyfikatów bezpieczeństwa, tak jak większość przeglądarek internetu, do uwiarygadniania i szyfrowania wiadomości. Ważne certyfikaty powinny istnieć, aby TSL działało prawidłowo. Te certyfikaty są włączone do TSL i zwykle są odnawiane przez ISP (Internet Solution Provider), administratora serwera poczty albo Eudorę.

Aktualne certyfikaty są dostarczone w plikach instalacyjnych Eudory, a następne mogą być dołączone w miarę potrzeby.

Eudora umożliwia obsługę kilku kont pocztowych poprzez tzw. osobowości (Personalities). Dla głównej osobowości, opcje obsługi TSL dostępne są przez opcje w oknie "Checking Mail" i "Sending Mail" (w menu Tools/Options). Dla innych osobowości (innych kont), opcje TSL dostępne są przez okno dialogowe "Account Settings", które pojawi się gdy wybierzemy z menu Tools opcję Personalities i w oknie klikniemy prawym guzikiem myszy. Gdy ustalamy nową osobowość, Eudora, w zależnosci od wybranej opcji, może wykryć czy serwer POP3, IMAP lub SMTP dla tej osobowości obsługuje TSL.

Using TSL for your Dominant Personality

To access TSL settings for your dominant personality, do the following:

 1. From the Tools menu, choose Options.
 2. For TSL when receiving mail, scroll and choose Checking Mail. The Checking Mail options window appears.
  For TSL when sending mail, scroll and choose Sending Mail. The Sending Mail options window appears.
 3. In the Secure Sockets when Receiving (or Sending) field, click the down arrow to display the drop-down menu.

Following is a description of each option on the TSL drop-down menu:

Never- Do not use TSL for server authentication and mail transfer security, even if TSL is available on the server.

If Available STARTTLS (default)- Use TSL for server authentication and mail transfer security by having Eudora automatically invoke the STARTTLS command method to start TSL, that is, if the server supports STARTTLS. If your server doesn't support STARTTLS, mail transfers will occur successfully, but they will not be secured with TSL.

Required, Alternate Port- Use TSL for server authentication and mail transfer security by having Eudora automatically use the older style alternate port method for starting TSL. If your server does not support TSL on the appropriate ports, mail transfers will fail.

Required STARTTLS- Use TSL for server authentication and mail transfer security by having Eudora automatically invoke the STARTTLS command method to start TSL. If your server does not support STARTTLS, mail transfers will fail.

Important. If you use TSL and cannot make a connection when receiving or sending mail, you may need to check with your ISP to update any invalid TSL certificates. However, to override any issues with TSL when retrieving or sending mail, choose Never from the drop-down menu to make a successful connection.

To display the most current information for an TSL connection between a server and Eudora since the last time you started Eudora, click Last TSL info. The Eudora TSL Connection Information Manager window appears with SLL and certificate information.

If you display the TSL information windows, make certain you don't change any of the field information unless you are familiar with TSL.

Using TSL for Your Other Personalities

To access TSL settings for any other personality, do the following:

 1. From the Tools menu, choose Personalities. The Personalities window appears.
 2. For an existing personality, highlight the personality and choose Properties from the context menu.
 3. For a new personality, right-click anywhere in the Personalities window to display the context menu. Choose New and then choose Skip directly to advanced account setup. The Account Settings Generic Properties dialog appears.
 4. For TSL when sending mail, scroll and choose Sending Mail. The Sending Mail options window appears.
  For TSL when receiving mail, choose Incoming Mail tab. The Checking Mail options window appears.

See above the for the option descriptions for the TSL drop-down menus.

Instrukcja obrazkowa - krok po kroku

 1. Zakładamy, że wstępne dane konta są już wpisane podczas instalacji. Powinniśmy teraz napisać e-mail zaadresowany na własne konto i próbować go wysłać. Oczywiście to się nie powiedzie :) dopóki nie wprowadzimy certyfikatów. Certyfikaty zostaną wczytane z serwera poczty w momencie wysyłania i odbierania powyższego e-maila.

 2. Z menu "Tools" wybieramy "Options"

 3. Klikamy na "Getting Started". Rubryki powinny być już wypełnione. Zaznaczamy pole "Allow authentication"

 4. Klikamy na "Checking Mail". Większość rubryk jest już wypełniona. Sprawdzamy czy w polu "Secure Sockets when Receiving" jest wybrane "Required, Alternate Port"

 5. Klikamy guzik "Last TSL Info". Na oknie poniżej klikamy guzik "Certificate Information Manager"

 6. Pojawia się okno poniżej. Wybieramy na liście "PL, Akademickie... " i klikamy guzik "Add to trusted". Osoby ciekawskie mogą kliknąć "View Certificate Details".
  Uwaga: w okolicach października trzeba sprawdzić czy certyfikat właśnie nie wygasł!  W tym momencie włącza się zarządzanie certyfikatami obecne w Windows. Poniżej przykładowa sesja w Windows98SE.
  1. Klikamy guzik "Zainstaluj Certyfikat"

  2. Klikamy guzik "Dalej"

  3. Klikamy guzik "Dalej"

  4. Klikamy guzik "Zakończ"

  5. Klikamy guzik "Tak"

  6. Klikamy guzik "OK"

 7. Na wszelki wypadek klikamy w "Incoming Mail" i sprawdzamy opcje

 8. Z listy "Secure Sockets when Sending" wybieramy "Required, STARTTLS" (ta opcja jest domyślnie wybrana)


  Uwaga: w nowszej wersji na tym ekranie jest dodatkowa rubryka: 
 9. Jeśli próba wysłania się nie powiodła, to klikamy "Last TSL Info" (obrazek powyżej).
  W oknie dialogowym poniżej klikamy guzik "Certificate Informatiom Manager"

 10. Klikamy certyfikat z trupią czaszką (jeszcze niezatwierdzony) i klikamy "Add to trusted". Ciekawscy mogą kliknąć "View Certificate Details". Być może trzeba powtórzyć kroki z punktu 6.

 11. Znów piszemy do siebie e-mail i wysyłamy (CTRL+E) i odbieramy (CTRL+M).
  Sprawdzamy z menu "Tools/Options/Checking Mail/Last TSL Info" w polu "Security Parameters/Negotiation Status" powinno się pojawić "Succeeded"

Gratulacje. Program jest prawidłowo zainstalowany i skonfigurowany do odbioru i nadawania poczty z konta na serwerze kinga.cyf-kr.edu.pl