Ochrona antyspamowa poczty elektronicznej

Od dłuższego czasu otrzymujemy sygnały o dynamicznie rosnącej ilości niepożądanej korespondencji e-mail (spam), otrzymywanej przez posiadaczy kont na serwerze kinga. Nie jesteśmy wyjątkiem, gdyż zjawisko spamu dotyczy całej społeczności Internetu, skutecznie utrudniając korzystanie z poczty elektronicznej.

Aby pomóc Państwu w walce z tą plagą, zainstalowaliśmy na kindze program SpamAssassin (SA) w wersji 3.0.4. Każdy z Państwa może indywidualnie uaktywnić działanie SA dla swojej skrzynki pocztowej. W tym celu należy się zalogować na swoje konto (np. telnet, ssh) i przy pomocy dowolnego edytora utworzyć w katalogu macierzystym (ewentualnie dopisać do już istniejącego) plik o nazwie .procmailrc, wpisując następujące trzy linijki:

:0fw: spamassassin.lock * < 100000 | /usr/local/bin/spamc
Dla ułatwienia, powyższe linijki wpisano do pliku /usr/local/etc/sass, który wystarczy skopiować do pliku .procmailrc, czyli wykonać jedną komendę:
cp /usr/local/etc/sass .procmailrc (albo jesli wcześniej mieliśmy utworzony plik .procmailrc)
cat /usr/local/etc/sass >> .procmailrc
Uaktywnienie SA powoduje, że każdy przychodzący list o wielkości poniżej 100 Kb (b. rzadko zdarzają sie przypadki tak dużych spamów) jest poddawany serii testów pod kątem posiadania cech spamu i otrzymuje odpowiednią punktację. Gdy suma punktów przywyższa określony limit (defaultowo 5.0) list zostaje uznany za spam i jest odpowiednio oznaczany:
  1. W temacie listu dodawany jest tekst:
    *****SPAM*****
    na początku oryginalnego tematu
  2. W nagłówku listu dodawana jest linijka:
    X-Spam-Flag: YES
Tak oznaczone listy możemy filtrować. Sposób postępowania zależy od trybu korzystania z poczty elektronicznej.

Jeśli czytamy pocztę przy pomocy programów pocztowych na serwerze kinga (np. elm), możemy uzupełnić plik .procmailrc o następujące linijki (należy je wpisać po podanej wcześniej sekwencji uaktywnienia SA):
MAILDIR=$HOME/Mail :0: * ^X-Spam-Status: Yes $MAILDIR/spam
i wtedy listy zakwalifikowane jako spam nie pojawią sie w naszej skrzynce, ale zostaną zapisane w folderze "spam" w katalogu $HOME/Mail. Aby uaktywnić ochronę antyspamową wraz z zachowaniem niechcianych listów w folderze "spam" na serwerze, należy zamiast podanej poprzednio, wykonać jedną komendę:
cp /usr/local/etc/sask .procmailrc (albo jesli wcześniej mieliśmy utworzony plik .procmailrc)
cat /usr/local/etc/sask >> .procmailrc
Wystarczy od czasu do czasu przeglądnąć ten folder, np:
elm -f spam aby sie upewnić, że SA właściwie zaklasyfikował te listy i usunąć je z serwera.

Jeśli czytamy pocztę programem Outlook Express na PC, możemy go skonfigurować tak, aby filtrował oznaczone listy do osobnego foldera. Szczegóły konfiguracji OE podano np. na stronie: Uniwersyteckiego Centrum Informatyki w Toruniu.

SpamAssassin jest programem skutecznym, ale od czasu do czasu może się "pomylić" i zakwalifikować prawidłowy list jako spam. Dlatego gorąco zachęcamy do przynajmniej pobieżnego przeglądania foldera z listami oznaczonymi jako spam. Działanie programu SA można w każdym momencie wycofać kasując plik .procmailrc w swoim katalogu.

Wszelkie uwagi i zapytania w kwestii działania programu Spamassassin prosimy jak zwykle kierować na adres: postmaster@cyfronet.pl.