Konfiguracja i korzystanie z poczty za pomocą programu Outlook 2016

Opcje i metoda konfiguracji może być różna w zależności od numeru wersji wykorzystywanego klienta poczty elektronicznej.

Aby czytać pocztę za pomocą programu Outlook 2016, należy go najpierw odpowiednio skonfigurować.

Uruchamiamy program Outlook na naszym komputerze. Program prosi nas o podanie adresu e-mail.
Wpisujemy tu adres e-mail z serwera kinga w postaci username@cyf-kr.edu.pl oraz w opcjach zaawansowanych
zaznaczamy opcję "Pozwól mi ręcznie skonfigurować moje konto".

W przypadku, gdy mamy już skonfigurowane już dowolone konto e-mail w programie Outlook należy wybrać z górnego menu zakładkę Plik. W zakładce Informacje pod skonfigurowanymi kontami widnieje przycisk "Dodaj konto". Dalsza konfiguracja przebiega dokładnie tak samo.

W kolejnym etapie wybieramy typ serwera(IMAP lub POP)

W zależności od wybranego typu serwera stosujemy jedną z następujących konfiguracji:

  • Konfiguracja konta IMAP

Serwer poczty przychodzącej to kinga.cyf-kr.edu.pl, port 993. Metoda szyfrowania SSL/TLS.
Serwer poczty wychodzącej to kinga.cyf-kr.edu.pl, port 465. Metoda szyfrowania SSL/TLS.

  • Konfiguracja konta POP

Serwer poczty przychodzącej to kinga.cyf-kr.edu.pl, port 995. Zaznaczamy opcję zaszyfrowanego połączenia (SSL/TLS).
Serwer poczty wychodzącej to kinga.cyf-kr.edu.pl, port 465. Metoda szyfrowania SSL/TLS.

Dalsze instrukcje są wspólne dla obu konfiguracji:

Następnie Outlook poprosi nas o podanie hasła do konta pocztowego

Po wpisaniu poprawnego hasła program Outlook został w pełni skonfigurowany i jest gotowy do użycia.

Aby wysłać nową pocztę wystarczy nacisnąć ikonkę "Nowa wiadomość e-mail"

Ukaże się okienko z następujacymi polami:
W pole Do: wpisujemy adresata listu.
Pole DW: to pole w którym możemy wpisać drugiego odbiorcę listu.
Pole UDW: to pole, w którym jeśli wpiszemy drugi adres odbiorcy tego listu, to adres ten nie będzie widoczny dla pierwszego odbiorcy listu.
W pole Temat: zazwyczaj wpisujemy temat lub sprawę jakiej ma dotyczyć dany list.

Po napisaniu wiadomości wystarczy kliknąć ikonkę "Wyślij".