Konfiguracja i korzystanie z poczty za pomocą programu Thunderbird w wersji 78

Opcje i metoda konfiguracji mogą być różne w zależności od numeru wersji wykorzystywanego klienta poczty elektronicznej.

Konfiguracja programu Thunderbird


Uwaga: w przypadku pierwszego uruchomienia programu zostanie automatycznie uruchomiony kreator dodawania nowego konta. Jeśli posiadasz już skonfigurowane konta pocztowe, należy wybrać jedną z poniższych dróg dodania nowej konfiguracji:
-z górnego menu Narzędzia -> Konfiguracja kont -> Pod listą aktualnie skonfigurowanych kont przycisk Czynności -> Dodaj konfigurację konta pocztowego
-na górnym menu koło wyszukiwarki ikonka menu (3 poziome kreski) -> Utwórz -> Konfiguracja konta pocztowego
-na górnym menu koło wyszukiwarki ikonka menu (3 poziome kreski) -> Konfiguracja kont -> Pod listą aktualnie skonfigurowanych kont przycisk Czynności -> Dodaj konfigurację konta pocztowego


Okno konfiguracji konta pocztowego
Po uzupełnieniu pól: Imię i nazwisko, Adres e-mail(adres e-mail z serwera kinga w postaci username@cyf-kr.edu.pl) oraz Hasło zostanie odblokowany przycisk w lewym dolnym rogu 'Konfiguruj ręcznie...'. Dalsza konfiguracja jest możliwa po aktywowaniu tej opcji.

Konto pocztowe można skonfigurować w zależności od protokołu (IMAP lub POP3)

 • Konfiguracja konta IMAP

Serwer poczty przychodzącej:

 • Protokół: IMAP
 • Serwer: kinga.cyf-kr.edu.pl
 • Port: 993
 • SSL: SSL/TLS
 • Uwierzytelnianie: Normalne hasło
 • Nazwa użytkownika: domyślnie taka jak adres e-mail (uzupełnia automatycznie)

Serwer poczty wychodzącej:

 • Protokół: SMTP
 • Serwer: kinga.cyf-kr.edu.pl
 • Port: 587
 • SSL: STARTTLS
 • Uwierzytelnianie: Normalne hasło
 • Nazwa użytkownika: domyślnie taka jak adres e-mail (uzupełnia automatycznie)

Akceptujemy przyciskiem Gotowe.


 • Konfiguracja konta POP3

Serwer poczty przychodzącej:

 • Protokół: POP3
 • Serwer: kinga.cyf-kr.edu.pl
 • Port: 995
 • SSL: SSL/TLS
 • Uwierzytelnianie: Normalne hasło
 • Nazwa użytkownika: domyślnie taka jak adres e-mail (uzupełnia automatycznie)

Serwer poczty wychodzącej:

 • Protokół: SMTP
 • Serwer: kinga.cyf-kr.edu.pl
 • Port: 587
 • SSL: STARTTLS
 • Uwierzytelnianie: Normalne hasło
 • Nazwa użytkownika: domyślnie taka jak adres e-mail (uzupełnia automatycznie)

Akceptujemy przyciskiem Gotowe.Uwaga
: Przy pierwszej konfiguracji konta z serwera kinga.cyf-kr.edu.pl program może prosić nas o zaakceptowanie certyfikatu bezpieczeństwa.

Odbieranie wiadomości za pomocą programu Thunderbird
Domyślnie poczta synchronizuje się automatycznie co 10 min. Oczywiście czas ten można zmienić w ustawieniach konta pocztowego. Dodatkowo można ręcznie wymusić pobranie wiadomości za pomocą przycisku Pobierz w lewym górnym rogu.

Wysyłanie wiadomości za pomocą programu Thunderbird

W lewym górnym rogu, obok ikony Pobierz, znajduję się przycisk Napisz. Po wybraniu tej opcji program otworzy nowe okno pozwalające utworzyć i wsyłać wiadomość. Jeśli użytkownik posiada więcej skonfigurowanych kont pocztowych należy pamietać o wybraniu odpowiedniego z listy rozwijanej w polu Nadawca.

Po uzupełnieniu danych oraz treści wiadomości uaktywni się przycisk Wyślij na górnym menu.