Środowiskowe Seminarium Superkomputerowe 2006/2007

8 listopada 2006
Metody bezsiatkowe - ewolucja i perspektywy
Piotr Breitkopf, Universite de Technologie de Compiegne (Francja)

15 listopada 2006
Google od środka
Grzegorz Czajkowski, Google, Inc.